top of page
Kopie van Make Room (3889 x 1080 px) (3).jpg

Bid- en vastenweek 2023

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Zoals gebruikelijk willen we het seizoen openen met een week van bidden en vasten om ons te richten op God. Een week waarin we met elkaar God zoeken voor Zijn plannen met ons als gemeente.


Thema: Make Room
We zijn dit jaar gestart met het verhaal van Isaak in Genesis 26, die door droogte en hongersnood genoodzaakt was zijn land te verlaten. Op zoek naar water groef hij de waterputten van zijn vader Abraham, die door de Filistijnen waren dichtgegooid, weer open. Tegelijkertijd groef hij naar nieuwe waterputten. Dat ging met moeite en strijd gepaard, maar uiteindelijk kwam hij bij Rehoboth.


Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Genesis 26:22 (HSV)


God heeft ons de afgelopen jaren vanuit de benauwdheid van de COVID-crisis geleid naar een plaats waar ruimte is om vruchtbaar te zijn. Het bruist en borrelt op diverse terreinen en we zijn ontzettend dankbaar voor de groei van de gemeente. Nu God ruimte voor ons heef gemaakt, willen wij graag ruimte maken voor Hem. Want we geloven dat wanneer we God alle ruimte geven we de komende tijd nog meer oude bronnen mogen opengraven naar nieuwe bronnen zullen vinden! 


Daarom is het thema van de bid- en vastenweek ‘Make Room’: Heer we geven ons over aan U. We leggen onze eigen ambities en plannen neer. We maken ruimte voor U, om te doen wat U wil doen en om ons te leiden naar nieuwe gebieden.


Programma
Maandag 4 tot en met vrijdag 8 september zetten we apart om te bidden en vasten. Overdag gewoon thuis, op je werk, school, of waar je ook bent en ’s avonds samen in de kerk. De samenkomsten in de kerk starten om 19:30 uur. 

 

  • Maandag: Lofprijsavond met gebed en bemoediging

  • Dinsdag: Gebedsavond 

  • Woensdag: Avond verzorgd door jongeren en jongvolwassenen

  • Donderdag: Gebedsavond

  • Vrijdag: Avondmaal en gezamenlijke afsluiting van de week

Vasten: Wat, waarom en hoe?
Wil je meer weten over wat vasten precies inhoudt, waarom we het doen en hoe je mee kunt doen? Dan vertellen we je er hier graag meer over!

 

bottom of page