top of page
Dankzij jouw bijdragen in tijd en financiën kunnen 
wij samen als Kom en Zie onze missie vormgeven.

GIFTEN

EEN ELECTRONISCHE GIFT OVERMAKEN

Je kunt hieronder een bedrag kiezen wat je wilt geven of een ander bedrag invullen via deze link.

Kies hier jouw bedrag

Of via Paypal

paypal-5-226456.png
PayPal ButtonPayPal Button
Giften/Donaties kun je ook overmaken naar:

Pinkstergemeente Kom en Zie 

Boezemweg 166 3031 BP Rotterdam

ING Banknummer: NL68 INGB 0003295244

BIC Nummer: INGBNL2A Banknaam: ING BANK N.V

Pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Daarom is jouw gift/donatie aftrekbaar voor de belasting. Voor controle klik je op deze link 

ANBI

Vanaf 1-1-2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

​​Statutaire naam:
Pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam
 
RSIN/fiscaalnummer:
007968619
 
Contactgegevens:
Boezemweg 166
3031BP Rotterdam
 

Telefoonnummer:
010 – 411 54 50
 
E-mailadres:
administratie@komenzie.nl

Website: 
www.komenzie.nl


Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:
Pinkstergemeente Kom en Zie is een kerkgenootschap: Wij willen op alle mogelijke manieren mensen in contact brengen met Jezus. Hij houdt van ons en wil graag de relatie tussen ons en God herstellen. Zijn liefde geneest en brengt ons terug in de bestemming die God met ons leven heeft. Al de activiteiten in onze gemeente hebben een relatie met deze visie. Leiding van de gemeente, bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.
Het Leidersteam bepaalt het algemene beleid en zet de grote lijnen uit. Gezamenlijk vindt besluitvorming plaats.
Het statutair bestuur wat onderdeel is van dit Leidersteam, bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Bestuurder Financiën en Bestuurder Beheer. De functies in het Bestuur en Leidersteam zijn onbezoldigd. Er worden in principe geen onkosten vergoed en er wordt geen vakantiegeld uitgekeerd.


Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal.
Iedere wekelijkse samenkomst is ook via internet te volgen via livestream. Bovendien staan er veel filmfragmenten van de wekelijkse samenkomst op de internetsite van Kom en Zie (www.komenzie.nl)


De hoofdlijnen van het beleidsplan kunt u vinden in onderstaand document "Beleidsplan Kom en Zie Rotterdam". Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2023 en een beknopte begroting voor 2024, zie svp onderstaande document "Financieel verslag 2023".
bottom of page