top of page
jrny.jpg

DISCIPELSCHAPSTRAINING 2022-2023

KenZ logo.png
RM logo.png

Beste gemeenteleden en vaste bezoekers van Kom en Zie,

 

De crisis zal de kerk in Nederland en de manier hoe we met elkaar kerk-zijn, blijvend veranderen. God wil geestelijke vernieuwing brengen in Nederland. Niet door slechts een paar personen met ‘een grote bediening’, maar door het mobiliseren van de hele gemeente. Want ieder van ons is geroepen als koninklijke priester en wanneer hele kerken gegrepen worden door het evangelie van het Koninkrijk gaan er bijzondere dingen gebeuren!

 

We staan dan ook voor een nieuw seizoen waarin de focus meer dan ooit wordt verlegd van het podium naar ieder gemeentelid individueel. Een seizoen waarin we (opnieuw) mogen ontdekken wat onze nieuwe identiteit in Christus is en welke unieke roeping ieder van ons heeft ontvangen om ingezet te worden in Gods Koninkrijk. Een seizoen waarin de kerk gaat herleven!

 

We zijn ervan overtuigd dat discipelschap daarbij een sleutelrol speelt. Jezus onderwees en trainde zijn discipelen eerst in principes van het Koninkrijk van God, om ze vervolgens op effectieve wijze de wereld in te kunnen zenden. 

 

In januari 2022 starten we daarom een nieuwe Discipelschapstraining in samenwerking met Royal Mission. Afgelopen jaar zijn 144 Kom-en-Zie-ers uit Rotterdam en Capelle je al voor gegaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie of wat is Royal Mission?

Royal Mission is een interkerkelijke organisatie die geleid wordt door Martin en Karin Koornstra. Als gemeente hebben we een relatie met hen die ver teruggaat in de tijd. Maar ook met de visie van Royal Mission voor de kerk van Nederland voelen we ons sterk verbonden:

 

We dromen van een herleving in de kerk van Nederland. We verlangen naar een nieuwe focus op geestelijke groei en navolging van Jezus. Daarom zijn we gepassioneerd om meer christenen uit alle kerken en achtergronden te zien groeien door kennis over het Koninkrijk en de kracht van de Heilige Geest. Zodat door jong en oud de kerk in Nederland tot volle bloei komt en ons land Gods liefde gaat ervaren.

 

Wij willen het Koninkrijk van God verkondigen én anderen daarin trainen om hetzelfde te doen. Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk in Nederland, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat Zijn koninkrijk zichtbaar wordt via de kerk. Daarom willen we christenen uit alle kerken en achtergronden toerusten, om te groeien als volgeling van Jezus zodat ze hun plek in de lokale kerk weer innemen. Kortom: Passie voor koninklijke kerk.

Wat houdt de Discipelschapstraining in?

Een jaar lang investeren in geestelijke groei door te leren Koninklijk te denken en Koninklijk te leven. We mogen ontdekken wie we zijn in Christus en welke roeping we persoonlijk ontvangen hebben, om vandaaruit ingezet te worden in Zijn Koninkrijk. Het mooiste avontuur dat er is!

 

Het onderwijs is thuis online op je eigen tijd te volgen (we volgen het Groei-jaar voor Kerken van Royal Mission). Je wordt ingedeeld in een leerteam van 4 of 5 personen met wie je samen de leerstof behandelt. 

 

Het traject bestaat uit vier modules. Elke module bestaat uit:

  • Vijf lessen met de ideale mix tussen theorie en praktijk

  • Eén leesboek dat deel is van het onderwijs

  • Opdrachten en huiswerk op een digitaal onderwijsplatform

 

In totaal zijn het twintig lessen, waarvan de laatste avond een (gezamenlijke) afsluiting is met de uitreiking van je certificaat.

Programma DTS.JPG

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Je hoeft het online onderwijs niet op bovenstaande data te volgen, want het is gedurende een bepaalde periode terug te kijken. Het lesmateriaal en de bijbehorende opdrachten van één les dienen binnen het tijdbestek van twee weken individueel bekeken en verwerkt te worden. Je kunt dus helemaal zelf je tijd indelen. Je krijgt toegang tot een digitaal platform waarop het onderwijs komt te staan, je je opdrachten en huiswerk verzamelt en je samenwerkt met andere studenten.

 

Verder word je uitgedaagd om in leerteams van 4 of 5 studenten je nieuwe lessen, ontdekkingen en ervaringen te delen en uit te wisselen. Leerteams komen 1x per 2 weken digitaal of fysiek samen (eigen keuze) om de lessen te bespreken en voor elkaar te bidden. Want geestelijk groeien doe je niet alleen. Ieder leerteam krijgt ook een mentor toegewezen.

  

Studiebelasting 

De studiebelasting is ongeveer 2,5 uur per week.

Wat gaat het brengen?

We spreken bewust over een investering omdat we geloven dat deze Discipelschapstraining jou persoonlijk en ons als gemeente veel vrucht gaat geven:

 

  • Het legt een stevig geestelijk fundament in je leven, wat de basis is voor verdere persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in Gods Koninkrijk.

  • Door dit traject samen met andere gemeenteleden te doorlopen, leggen we ook een gezamenlijk geestelijk fundament, waardoor onze eenheid en kracht als gemeente zal toenemen.

  • Zelfs wanneer je al over een goed fundament beschikt, zal deze training je denken compleet vernieuwen. Want we geloven dat God de kerk in Nederland wil zegenen en vernieuwen door de inzichten die Hij aan Martin Koornstra heeft gegeven over het Evangelie van het Koninkrijk. En dat God de bediening van Royal Mission wil gebruiken om ons daarin toe te rusten.

  • Het zal je een nieuw perspectief geven op wat je redding inhoudt, hoe God je heeft bedoeld, wat Gods visie is voor deze wereld is en wat daarin jouw plaats is. Dit zal niet alleen je denken vernieuwen, maar daardoor ook de keuzes die je maakt en zo je leven veranderen.

  • Door de principes van het Koninkrijk en je specifieke positie daarin beter te leren kennen, zal je effectiviteit in het inzetten van je geestelijke gaven toenemen. Dit heeft niet alleen grote impact op jezelf maar ook op je omgeving.

  • Zo zullen we samen een Koninklijke kerk vormen, waardoor God zijn Koninkrijk zichtbaar wil maken in onze stad en in ons land!

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor gemeenteleden en vaste bezoekers van Kom en Zie Rotterdam en van 16 jaar en ouder.

 

Juist omdat het gaat om een Discipelschapstraining is het niet vrijblijvend. Er wordt commitment en een actieve houding verwacht. Deelname aan een leerteam is noodzakelijk omdat we geloven dat het onderling bespreken / delen een essentieel onderdeel is van je leerproces.

 

Kom je niet in onze gemeente en ben je ook niet van plan om je aan te sluiten? Dan raden wij je aan om je rechtstreeks bij Royal Mission in te schrijven voor het "Groei-jaar voor jou".

 

Financiële investering

Om deze Discipelschapstraining mogelijk te maken, is en wordt er flink geïnvesteerd in zaken als een online leerplatform, studiemateriaal, externe docenten, etc. Daarom vragen we een bijdrage van € 185,- per persoon (dit is €110 minder dan het reguliere "Groei-jaar voor jou" van Royal Mission). Hiervoor krijg je dus een jaar lang onderwijs en training, toegang tot het digitale onderwijsplatform en vier boeken!

 

Ben je gemeentelid en wil je graag meedoen, maar kun je het bedrag niet geheel of in één keer betalen, laat het ons dan even weten zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Hoe kun je meedoen?

Ons gebed is dat de afgelopen periode je aan het denken heeft gezet over het doel en het plan dat God met jouw leven heeft. Verlang je ook naar een nieuwe focus op geestelijke groei en navolging van Jezus, zodat de kerk tot volle bloei komt en onze omgeving Gods liefde gaat ervaren? Doe dan met ons mee en geef je op!

 

Stuur uiterlijk 10 januari 2022 een e-mail naar onderwijs@komenzie.nl en vermeld daarin je naam, leeftijd, telefoonnummer en mailadres. Als je van te voren al met bepaalde mensen in een leerteam ingedeeld wilt worden, kun je dat ook aangeven in de email. Vragen kun je eveneens naar dit mailadres toesturen.

 

We zien er erg naar uit om het komende seizoen deze Discipelschapstraining met elkaar te doorlopen en om samen getuige te zijn van de verandering die het in ons leven en onze kerk teweeg zal brengen!

 

Hartelijke groeten namens het leidersteam van Kom en Zie Rotterdam,

 

Koen en Angela Minderhoud

HEIJBLOM FOTOGRAFIE-5V8A3834-20210704.jpg
HEIJBLOM FOTOGRAFIE-5V8A3760-20210704.jpg
HEIJBLOM FOTOGRAFIE-5V8A3781-20210704.jpg
bottom of page