jrny.jpg

DISCIPELSCHAPSTRAINING 2020 / 2021

KenZ logo.png
RM logo.png

In het nieuwe seizoen starten we in samenwerking met Royal Mission een nieuwe discipelschapstraining in onze gemeente!

Beste gemeenteleden en vaste bezoekers van Kom en Zie,

 

Wat hebben we als gemeente een bijzondere periode achter de rug met Livestream zondagdiensten, online Alpha, ConnectLive, BibleConnect, (nieuwe) connectgroepen in tenten naast de kerk, een Whatsapp voorbedegroep, KeZ-Creativity en nog veel meer mooie dingen. Ondanks de nare situatie in ons land hebben we deze periode juist als zeer gezegend ervaren voor onze gemeente: we hebben een geweldige ontwikkeling van het mediateam gezien, we hebben gemeenteleden met hun gaven en talenten op een nieuwe mogen leren kennen tijdens ConnectLive en BibleConnect  avonden, veel nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te bouwen, er is massaal geld gegeven voor de nieuwe camera’s, nieuwe connectgroepen zijn gestart, meer dan 50 nieuwe aanmeldingen voor de connectgroepen, genezingen en andere gebedsverhoringen na het zien van de online uitzendingen, nieuwe lidmaatschapsaanmeldingen en ga zo maar door! We ervaren dan ook dat God onze gemeente dwars door de crisis heen in een nieuw seizoen leidt.

 

De crisis zal de kerk in Nederland en de manier hoe we met elkaar kerk-zijn, blijvend veranderen. Dit biedt enorme kansen want juist hierdoor wil God geestelijke vernieuwing brengen in Nederland. Niet door slechts een paar personen met ‘een grote bediening’, maar door het mobiliseren van de hele gemeente. Want ieder van ons is geroepen als koninklijke priester en wanneer hele kerken gegrepen worden door het evangelie van het Koninkrijk gaan er bijzondere dingen gebeuren!

 

We staan dan ook voor een nieuw seizoen waarin de focus meer dan ooit wordt verlegd van het podium naar ieder gemeentelid individueel. Een seizoen waarin we (opnieuw) mogen ontdekken wat onze nieuwe identiteit in Christus is en welke unieke roeping ieder van ons heeft ontvangen om ingezet te worden in Gods Koninkrijk. Een seizoen waarin de kerk gaat herleven!

 

We zijn ervan overtuigd dat discipelschap daarbij een sleutelrol speelt. Jezus onderwees en trainde zijn discipelen eerst in principes van het Koninkrijk van God, om ze vervolgens op effectieve wijze de wereld in te kunnen zenden. Ook voor ons is dit onmisbaar om toegerust te worden voor de vernieuwing die God wil geven. Daarom starten we in september een Discipelschapstraining in samenwerking met Royal Mission.

Wie of wat is Royal Mission?

Royal Mission is een interkerkelijke organisatie die geleid wordt door Martin en Karin Koornstra. Als gemeente hebben we een relatie met hen die ver teruggaat in de tijd. Maar ook met de visie van Royal Mission voor de kerk van Nederland voelen we ons sterk verbonden:

 

We dromen van een herleving in de kerk van Nederland. We verlangen naar een nieuwe focus op geestelijke groei en navolging van Jezus. Daarom zijn we gepassioneerd om meer christenen uit alle kerken en achtergronden te zien groeien door kennis over het Koninkrijk en de kracht van de Heilige Geest. Zodat door jong en oud de kerk in Nederland tot volle bloei komt en ons land Gods liefde gaat ervaren.

 

Wij willen het Koninkrijk van God verkondigen én anderen daarin trainen om hetzelfde te doen. Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk in Nederland, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat Zijn koninkrijk zichtbaar wordt via de kerk. Daarom willen we christenen uit alle kerken en achtergronden toerusten, om te groeien als volgeling van Jezus zodat ze hun plek in de lokale kerk weer innemen. Kortom: Passie voor koninklijke kerk.

Wat houdt de Discipelschapstraining in?

Een jaar lang investeren in geestelijke groei door te leren Koninklijk te denken en Koninklijk te leven. Dat is waar het allemaal om gaat in de Discipelschapstraining. We mogen ontdekken wie we zijn in Christus en welke roeping we persoonlijk ontvangen hebben, om vandaaruit ingezet te worden in Zijn Koninkrijk. Het mooiste avontuur dat er is!

 

Het onderwijs is grotendeels online te volgen (we volgen de Online Parttime Bijbelschool van Royal Mission), maar er zijn ook live (fysieke) ontmoetingen in Kom en Zie met je leerteam, je mentor en met docenten van Royal Mission. Daarbij is er volop ruimte voor interactie, praktische training, gebed en bediening. We geloven dat online thuisonderwijs gecombineerd met live ontmoetingen in de omgeving van je lokale gemeente elkaar versterkt en zo veel impact zal hebben op jouw groei als discipel van Jezus en op onze gezamenlijke ontwikkeling als gemeente.

 

Het traject bestaat uit vier modules. Elke module bestaat uit:

  • Vijf lessen met de ideale mix tussen theorie en praktijk

  • Eén leesboek dat deel is van het onderwijs

  • Opdrachten en huiswerk op een digitaal onderwijsplatform

 

In totaal zijn het twintig lessen, waarvan de laatste avond een (gezamenlijke) afsluiting is met de uitreiking van je certificaat.

programma.png

Hoe werkt het in de praktijk?

Je hoeft het online onderwijs niet op bovenstaande data te volgen, want het is gedurende een bepaalde periode terug te kijken. Het lesmateriaal en de bijbehorende opdrachten van één les dienen binnen het tijdbestek van twee weken individueel bekeken en verwerkt te worden. Je kunt dus helemaal zelf je tijd indelen. Je krijgt toegang tot een digitaal platform waarop het onderwijs komt te staan, je je opdrachten en huiswerk verzamelt en je samenwerkt met andere studenten.

 

Verder word je uitgedaagd om in leerteams van 4 of 5 studenten je nieuwe lessen, ontdekkingen en ervaringen te delen en uit te wisselen. Tijdens de startavond op 23 september 2020 in Kom en Zie Rotterdam zullen we leerteams gaan vormen. Een goede mogelijkheid daarbij is om een leerteam te vormen met je Connectgroepleden. Maar ook andere samenstellingen zijn mogelijk en kunnen verfrissend zijn. Leerteams komen 1x per 2 weken digitaal of fysiek samen (eigen keuze) om de lessen te bespreken en voor elkaar te bidden. Want geestelijk groeien doe je niet alleen. Ieder leerteam krijgt ook een mentor toegewezen.

 

Omdat ook de persoonlijke, fysieke ontmoeting erg belangrijk is, zullen we 1x per maand live bijeenkomen in Kom en Zie Rotterdam. We volgen dan gezamenlijk een les op het grote scherm en er is tijd voor interactie met je leerteam en mentor en om samen te bidden. Aan het einde van iedere module (les 5) is er een live ontmoeting in Kom en Zie, waarbij een docent van Royal Mission met een specifieke bediening die past bij het thema van de module onderwijs en praktische training komt geven. Daarbij is er ook ruimte voor interactie, gebed en bediening. In totaal zijn er 7 live bijeenkomsten in Kom en Zie Rotterdam plus de slotavond met uitreiking van je certificaat bij Royal Mission in Veenendaal. Behalve de startavond op 23 september 2020 en de slotavond op 30 juni 2021, liggen de overige data van de live bijeenkomsten nog niet vast. We informeren je daar zo spoedig mogelijk over.

 

Studiebelasting: De studiebelasting is ongeveer twee uur per week.

Wat gaat het brengen?

We spreken bewust over een investering omdat we geloven dat deze discipelschapstraining jou persoonlijk en ons als gemeente veel vrucht gaat geven:

 

  • Het legt een stevig geestelijk fundament in je leven, wat de basis is voor verdere persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid in Gods Koninkrijk.

  • Door dit traject samen met andere gemeenteleden te doorlopen, leggen we ook een gezamenlijk geestelijk fundament, waardoor onze eenheid en kracht als gemeente zal toenemen.

  • Zelfs wanneer je al over een goed fundament beschikt, zal deze training je denken compleet vernieuwen. Want we geloven dat God de kerk in Nederland wil zegenen en vernieuwen door de inzichten die Hij aan Martin Koornstra heeft gegeven over het Evangelie van het Koninkrijk. En dat God de bediening van Royal Mission wil gebruiken om ons daarin toe te rusten.

  • Het zal je een nieuw perspectief geven op wat je redding inhoudt, hoe God je heeft bedoeld, wat Gods visie is voor deze wereld is en wat daarin jouw plaats is. Dit zal niet alleen je denken vernieuwen, maar daardoor ook de keuzes die je maakt en zo je leven veranderen.

  • Door de principes van het Koninkrijk en je specifieke positie daarin beter te leren kennen, zal je effectiviteit in het inzetten van je geestelijke gaven toenemen. Dit heeft niet alleen grote impact op jezelf maar ook op je omgeving.

  • Zo zullen we samen een Koninklijke kerk vormen, waardoor God zijn Koninkrijk zichtbaar wil maken in onze stad en in ons land!

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor gemeenteleden en vaste bezoekers van Kom en Zie Rotterdam en Kom en Zie Capelle a/d IJssel van 18 jaar en ouder.

 

Juist omdat het gaat om een Discipelschapstraining is het niet vrijblijvend. Er wordt commitment en een actieve houding verwacht. Deelname aan een leerteam is noodzakelijk omdat we geloven dat het onderling bespreken / delen een essentieel onderdeel is van je leerproces.

 

Kom je niet in onze gemeente en ben je ook niet van plan om je aan te sluiten, of wil je het onderwijs enkel online volgen en geen fysieke bijeenkomsten bezoeken? Dan raden wij je aan om je in te schrijven voor de Online Parttime Bijbelschool van Royal Mission.

 

Financiële investering

Om deze Discipelschapstraining mogelijk te maken, is en wordt er flink geïnvesteerd in zaken als een online leerplatform, studiemateriaal, externe docenten, etc. Daarom vragen we een bijdrage van € 180,- per persoon (dit is €100 minder dan de reguliere online Bijbelschool van Royal Mission). Dus voor slechts € 15 per maand krijg je dus een jaar lang onderwijs en training, toegang tot het digitale onderwijsplatform, vier boeken en een reader!

 

Ben je gemeentelid en wil je graag meedoen, maar kun je het bedrag niet geheel of in één keer betalen, laat het ons dan even weten zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Hoe kun je meedoen?

Ons gebed is dat de afgelopen periode je aan het denken heeft gezet over het doel en het plan dat God met jouw leven heeft. Verlang je ook naar een nieuwe focus op geestelijke groei en navolging van Jezus, zodat de kerk tot volle bloei komt en onze omgeving Gods liefde gaat ervaren? Doe dan met ons mee en geef je op!

 

Stuur uiterlijk 2 september 2020 een e-mail naar onderwijs@komenzie.nl en vermeld daarin je naam, leeftijd, telefoonnummer en mailadres. Als je van te voren al met bepaalde mensen in een leerteam ingedeeld wilt worden, kun je dat ook aangeven in de email. Vragen kun je eveneens naar dit mailadres toesturen.

 

We zien er erg naar uit om het komende seizoen deze Discipelschapstraining met elkaar te doorlopen en om samen getuige te zijn van de verandering die het in ons leven en onze kerk teweeg zal brengen!

 

Hartelijke groeten namens het leidersteam van Kom en Zie Rotterdam,

 

Koen en Angela Minderhoud