VERHUUR

Het kerkgebouw van onze gemeente is gelegen aan de Boezemweg 166 te Rotterdam.

 

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse samenkomsten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw (of enkele zalen) te huur voor mensen buiten onze gemeente. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten (grote zaal).

 

Het leidersteam en de RvBZ hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente.

 

Voor reserveringen of meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat, tel. 010 - 4115450.

Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist het leidersteam.

Reservering van de kerk voor spoedeisende zaken (bv. begrafenissen) graag contact opnemen met onze koster Bauke Kooijman, tel. 06 - 22436814 .