pray.png

Al snel denken we aan de kerk als een gebouw. “Mijn huis” is echter daar waar de Here woont. Jezus woont in jou en Zijn Geest leid je. Jij bent Zijn (t)huis!

Wij verlangen ernaar om als gemeente een week apart te zetten waarin we door middel van gebed en vasten intimiteit met God zoeken. Natuurlijk willen wij daarbij graag ons hart met Hem delen en onze gebedspunten naar voren brengen. 

Maar we willen vooral ook God de ruimte geven om Zijn hart met ons te delen. Hem inspraak geven in ons leven en luisteren naar Zijn ideeën en plannen voor de gemeente. Want juist in deze bijzondere tijd van crisis en verandering geloven we dat God geestelijke vernieuwing wil brengen en dat Hij ons daarvoor wijsheid en richting wil geven. 

BeV clean bALK.jpg
PROGRAMMA

Maandag:    20.00 - 21.00 uur:

Livestream vanuit de kerk met aanbidding, woord en gebed.

Er is die avond ook speciale

aandacht voor de jongeren!

 

Dinsdag:    

Connectgroepen-avond met

eigen invulling door de groepen. 

 

Woensdag:    20:00 – 20:45 uur:

Online samenkomst met aanbidding, Avondmaal en voorbede via ZOOM. 

 

Donderdag:    20:00 – 20:45 uur:

Online samenkomst met aanbidding, woord en gebed via ZOOM.

 

Vrijdag:    20.00 – 21.00 uur:

Livestream vanuit de kerk met getuigenissen, aanbidding, 

woorden van bemoediging en gebed.

Bij de Livestream vanuit de kerk op maandag en vrijdag is er ruimte voor 30 aanwezigen. Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in.

 

 

 

Ook vanuit huis kun je actief meedoen via de Livechat en Whatsapp!

Tijdens de interactieve online samenkomsten via ZOOM op woensdag en donderdag kan iedereen gewoon vanuit zijn eigen huis of plek mee doen. Ook het voorgaan van de aanbidding en Avondmaal gebeurt vanuit verschillende plaatsen! Stuur een email naar info@komenzie.nl voor de inloggegevens en een korte uitleg. 

THEMA
BeV clean bALK.jpg

Jesaja 56:7.

thema_mob.png

De bovenstaande tekst wordt ook aangehaald in het nieuwe testament; Mattheus 21:13, Marcus 11:17 en Lucas 19:46. Hier staat het verhaal dat Jezus verontwaardigd was over hoe men omging met de tempel (het huis van en voor Zijn Vader). Nadat hij duidelijk had gemaakt wat hij vond van de handel die daar gedreven werd, riep Hij: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn!”.

Al snel denken we aan de kerk als een gebouw. “Mijn huis” is echter daar waar de Here woont. Jezus woont in jou en zijn Geest leid je. Jij bent Zijn (t)huis!

De gemeente als gezin en als je thuis. En dat juist in deze tijd. We zijn verbonden met elkaar in ons verlangen Jezus te volgen. Ieder op zijn of haar manier, de één zichtbaar, de ander niet. God ziet ons allen!! Allen zijn we van belang; één lichaam!

Als leiders verlangen we ernaar om persoonlijk én als gemeente samen God een week lang intensief te gaan zoeken. Jij ook?! 

De Bijbel leert ons dat we als kinderen van de Allerhoogste wapens hebben gekregen. Drie belangrijke wapens zijn: Aanbidding, Bidden en Vasten.

Aanbidden en het uiten van onze dankbaarheid brengt ons bij het vaderhart van God. Het brengt ons in Zijn aanwezigheid. Aanbidding is een belangrijke vorm van gebed!

Ook vasten brengt ons dicht bij het vaderhart van God. Door vasten hebben wij de mogelijkheid gekregen om geestelijk op de plaats te komen staan waar God zijn genade wil uitstorten. Vasten is één van de mogelijkheden om dichter bij Gods vaderhart te komen.

De vensters van onze uiterlijke zintuigen gaan dicht en we richten ons op God met onze innerlijke zintuigen. (Bron: Online Parttime School, Royal Mission)

Gebed zelf laat ons onze verlangens, behoeften, noden en ziekten met God delen. In de naam van Jezus mogen we hierbij uitstappen in geloof, zoals de bijbel ons leert. Het rijk der duisternis is bevreesd op het moment dat je bidt in de naam van Jezus!!

Tijdens de periode van vasten onthouden we ons (geheel of gedeeltelijk) van eten. Dat is het vasten waar de bijbel het over heeft.

In de tijd die bijvoorbeeld vrijkomt door het overslaan van een maaltijd kun je extra tijd aan contact met God en gebed besteden. Anderen zetten in deze periode ook zaken als Netflix, televisie, de app, hobby e.d. in de wachtkamer. Juist om je te focussen op God, het Woord en gebed. Vasten = focussen op Jezus! Intimiteit met God.  …… INTIMI-TIJD……

Krijg je een woord van bemoediging laat het dan weten en deel het ten gunste van de gemeente.

Ondanks of dankzij de honger is vasten heel nuttig en geeft het vleugels aan je geloof! Ga het ervaren!

HOE WERKT HET?

We gaan een week van bidden en vasten in met elkaar. Voor sommigen is het iets waar ze naar uitzien, anderen doen het voor het eerst of vinden het wellicht lastig. Om je gerust te stellen: God heeft geen maatstaf. Hij verlangt ernaar om dieper met jou in contact te zijn, om zijn vriendschap met ons uit te bouwen en meer diepgang te geven.

Persoonlijke relatie is voor Hem van groot belang. Hij hecht er grote waarde aan om samen met jou op te lopen! Dat doet Hij graag één op één, maar ook samen met Zijn bruid, de gemeente!!

Als voorbereiding van deze week bevelen we de artikelen aan die tijdens de discipelschapstraining  hierover aangeboden worden. Mocht je hier niet aan meedoen, dan geeft het leesplan “Bidden en vasten, hoe en waarom?” die je kunt vinden wanneer je de bijbelapp van “YouVersion” installeert, hier nuttige uitleg en informatie over.

De connect- en jeugdleiders zullen je verder informeren en op weg helpen.

Bij vragen over dit onderwerp kun je uiteraard ook bij hen terecht!

Oók als gezinnen met kinderen is het goed en mooi om hier thuis met het gezin aandacht aan te besteden en invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door met de kinderen af te spreken om niet te snoepen, het toetje over te slaan, minder op de iPad te spelen, … en die tijd te gebruiken voor een extra Bijbelverhaal en samen te bidden. 

Kortom: Samen God, Jezus en de heilige Geest aanbidden en grootmaken. Bewust tijd vrijmaken om bij God te zijn. Vasten om ons te focussen op Jezus. Onze relatie met God versterken door tijd te nemen voor intimiteit met Hem. Met én voor elkaar gericht in gebed gaan. Samen God om wijsheid vragen voor de komende periode voor onze gemeente.

 

Laat je huis een huis van gebed zijn!

BeV clean back L.jpg

“Ik zal Mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers.”

 

Zacharia 9:8.