DE  LAATSTE UPDATE

Update 30 april 2021

Beste gemeenteleden en bezoekers,

Momenteel zijn onze diensten te volgen via Livestream en zetten we alles in om iedere zondag op een geweldige manier online met elkaar verbonden te zijn in gebed, aanbidding en Avondmaal en om opgebouwd te worden vanuit het Woord. Bij de diensten zijn maximaal 30 bezoekers aanwezig die worden uitgenodigd vanuit onze Connectgroepen en/of als gast van bijvoorbeeld dopelingen of ouders die hun kindje laten opdragen. 

Regelmatig houden we een doopdienst en dragen we kinderen op. Wil je hier meer informatie over stuur dan een email naar info@komenzie.nl

Ook zijn er weer geregeld zondagen met een waarop er een kidsfeest is in de kerk. Volg ons weeknieuws voor meer informatie en de laatste updates.  

We hopen dat er de komende maanden ruimte komt om meer bezoekers in de kerk te kunnen ontvangen. Uiteraard laten we dat weten zodra hier meer over bekend is. 

Veel zegen en in Christus verbonden,

Koen en Angela Minderhoud, Ron en Marie-Hélène Polhuijs, Jeffrey en Evelien van der Veeken


HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.

 

Psalm 119:89-91 (NBV)