top of page

DE  LAATSTE UPDATE

Update 21  januari 2022

Naar aanleiding van de versoepelingen zijn we als oudstenteam verheugd en dankbaar dat het weer mogelijk is om fysieke in de kerk samen te komen en elkaar te ontmoeten!

Maatregelen in de kerk
De ruimte is nog wel beperkt omdat we tussen de stoelen anderhalve meter afstand houden (voor personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren). Verder vragen we iedereen een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen. Ook vragen we je geen handen te schudden, huggen voor later te bewaren en thuis te blijven bij corona-gerelateerde klachten. Deze maatregelen gelden voor iedereen, dus ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent. Inschrijven voor de dienst is niet nodig (wel voor de Kids Church, zie hieronder!). Koffie en thee na de dienst worden naar je gebracht.

Ga verstandig om met de risico's
De versoepelingen zijn dit keer niet het gevolg van een afname van het besmettingsrisico. In tegendeel, het aantal besmettingen loopt door de omikronvariant momenteel juist op tot ongekende hoogte. Gelukkig blijkt deze variant milder te zijn en heeft iedereen inmiddels de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren en boosteren, waardoor er toch meer ruimte komt. Het gebruikmaken van deze ruimte, zowel in de kerk als in de maatschappij, betekent dus wel dat de kans om het virus op te lopen is toegenomen.

We zijn echter dankbaar voor de bescherming die God ons mede door de medische wetenschap en de ontwikkelingen van vaccins geeft. We raden je dan ook aan om van deze zegen gebruikt te maken (tenzij je onlangs genezen bent van een corona-infectie, zie hier voor meer info) als je weer naar de fysieke samenkomsten komt. Uiteraard is dit voor iedereen een persoonlijke afweging, maar wees je daarbij bewust van de risico's en je eigen verantwoording. Hoe je die afweging ook maakt, je bent van harte welkom bij onze samenkomsten ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent. 

We zien er naar uit je snel weer te ontmoeten in de kerk! 

Het Oudstenteam
Koen en Angela, Ron en Marie-Hélène, Jeffrey en Evelien

Update 14 januari 2022

Nu de scholen weer open zijn, is er ook weer Kids Church op zondag! We zijn blij dat de kinderen als eerste weer naar de kerk kunnen. Ook de ouders/verzorgers die hun kinderen naar de kerk brengen, kunnen de dienst fysiek bijwonen. Hiervoor is het wel nodig om je in te schrijven.

Voor de rest van de gemeente is de dienst alleen online bij te wonen. Volgende week zullen we je verder informeren of en hoe de versoepelingen ruimte bieden voor het opstarten van fysieke activiteiten en diensten. Intussen kijken we geduldig en vol verwachting uit naar wat er komen gaat in het vertrouwen dat God ervoor zal zorgen dat zijn overvloedige zegen ons evengoed zal bereiken door de online diensten en onze onderlinge contacten buiten de diensten om. 

Update 18 december 2021

 

Nieuwe lockdown en livestream samenkomsten

 

Naar aanleiding van de persconferentie die zojuist is geweest, hebben we helaas moeten besluiten om weer volledig over te gaan op livestreamdiensten waarbij alleen mensen aanwezig zijn met een taak. Dit geldt al voor de dienst van morgen en zal in ieder geval tot en met zondag 9 januari duren. Meer informatie, o.a. over de kerstvieringen, volgt morgen.

Dit is natuurlijk een enorme teleurstelling, zeker voor de mensen die eenzaam zijn en/of moeite hebben om online de diensten te volgen. Ken je zo iemand? Nodig hem of haar dan uit om samen de dienst te volgen (uiteraard binnen de regelgeving om maximaal twee bezoekers per dag te ontvangen).

We hebben in de diverse lockdowns waar we al doorheen zijn gegaan iedere keer weer op bijzondere wijze Gods zegen en trouw mogen ervaren. We zien daarom met vertrouwen uit hoe God ons ook hier weer doorheen zal leiden. 

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER! (Jesaja 60:2)

Laten we daarom samen in het bijzonder bidden voor bescherming van de kwetsbaren en de eenzamen die hierdoor hard worden getroffen, voor wijsheid voor onze regering en om zelf een licht van hoop te mogen zijn voor onze omgeving.

We hopen elkaar morgen te ontmoeten in onze online dienst om 10:00 uur! 

Koen en Angela, Ron en Marie-Hélène, Jeffrey en Evelien

 

Update 17 december 2021

 

Avond lock-down tijdens Kerst en geen Kids Church

 

In lijn met het dringende verzoek van de overheid en het advies van het CIO, stellen we ons zo solidair mogelijk op met andere instellingen in de maatschappij waarvoor een sluitingstijd van 17:00 geldt. We zullen daarom kerstnacht vieren met een Livestreamdienst om 20:30 uur. Onze samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur blijven (met inachtneming van eerder genomen maatregelen, zie voorgaande update van 13 november hieronder) gewoon doorgaan. Wel hebben we besloten om geen Kids Church te houden zolang de basisscholen gesloten blijven. Natuurlijk zijn kinderen wel gewoon welkom in de reguliere samenkomst op zondag. 

Update 13 november 2021

 

Extra maatregelen om veiligheid te borgen

 

De overheid heeft de maatregelen weer verder aangescherpt nu de besmettingen fors zijn opgelopen. Ook wij nemen extra maatregelen om te kunnen borgen dat iedereen op een veilige manier onze diensten kan bijwonen.

Concreet betekent dit dat we overal (zowel boven als beneden) 1,5 meter afstand bewaren (tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren) en dat iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar vaste plaats blijft zitten. De stoelen blijven wel in rijen staan, waarbij we twee stoelen vrijhouden tussen personen uit verschillende huishoudens en de rijen om en om gebruiken (de rij voor en achter je zijn dus leeg). De koffie en thee na de dienst worden naar je gebracht.

We dragen een mondkapje tenzij je op je plaats zit of jonger bent dan 13 jaar. We schudden geen handen en ook huggen bewaren we voor later. Uiteraard houden we de gebruikelijke hygiënevoorschriften in acht en blijven we thuis bij corona-gerelateerde klachten. Deze maatregelen gelden voor iedereen, dus ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent. Inschrijven voor de dienst is vooralsnog niet nodig (wel voor de Kids Church!). 

 

 

Update 4 november 2021

 

Beleid vooralsnog ongewijzigd

De richtlijnen voor kerken zijn vooralsnog niet significant gewijzigd en ons huidige beleid (zie hieronder) past daar nog in voldoende mate binnen. Wel worden kerken opgeroepen af te schalen om de veiligheid en gepaste afstand te kunnen blijven borgen. Wij waren echter nog (verre van) opgeschaald naar reguliere capaciteit maar zullen wel, naast de anderhalve meter plaatsen op het balkon, ook een gedeelte van de zaal beneden als zodanig inrichten. In de rest van de benedenzaal blijven de rijen staan. Op deze manier kan iedereen de afstand bewaren die hij of zij nodig heeft en/of prettig vindt. Verder drukken we iedereen nogmaals op het hart om op verantwoorde wijze om te gaan met de ruimte die we hebben en de afstand die anderen prettig vinden te respecteren. Hou daarbij de hygiënevoorschriften in acht en blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen van week tot week kijken of verdere aanpassingen in ons beleid nodig zijn.

Update 24 september 2021

Versoepeling van de corona-maatregelen

Goed nieuws. Vanaf a.s. zaterdag worden de corona-maatregelen weer verder versoepeld. Dit betekent dat er ook weer meer ruimte komt om fysiek samen te komen in de kerk!

Wat verandert er precies in Kom en Zie?

  • In de grote zaal beneden komt de anderhalve meter afstand te vervallen. Er zullen dan ook weer rijen met stoelen neergezet worden en iedereen mag weer naast elkaar zitten.

  • Op het balkon van de grote zaal zullen we nog wel de anderhalve meter afstand in stand houden, zodat de mensen die dat voorlopig nog prettig vinden ook met een gerust hart naar de kerk kunnen komen. Ook bij het Avondmaal en het koffiedrinken op het balkon wordt de anderhalve meter geborgd.

  • Inschrijven voor de dienst en registratie bij binnenkomst is niet meer nodig.

Het coronatoegangsbewijs dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op onze diensten. Wel vragen we iedereen bij corona-gerelateerde klachten thuis te blijven.

bottom of page