DE  LAATSTE UPDATE

Update 16 december 2020

Beste gemeenteleden en bezoekers,

 

Afgelopen maandag heeft premier Rutte vanuit het torentje de ernst van de situatie m.b.t. de verspreiding van het virus uiteengezet en vergaande maatregelen afgekondigd om dit tegen te gaan. Dit betekent dat Nederland in volledige lockdown moet. Zelfs basisscholen en vele winkels moeten hun deuren sluiten, want ziekenhuizen lopen weer vol en de druk op gezondheidszorg is groot.

 

Dit is een harde klap voor de samenleving die iedereen raakt. Als kerk staan wij midden in die samenleving, waarin juist nu eenheid en solidariteit van cruciaal belang zijn. Daarbij willen we de risico’s voor elkaars gezondheid en zeker voor die van de meest kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk inperken. We nemen hierin onze verantwoording door voorlopig volledig over te gaan op online samenkomsten. Hiermee volgen we ook het advies van het CIO (interkerkelijk Contact In Overheidszaken) op. 

Uiteraard gaan we door met onze Livestream diensten en zetten we alles in om iedere zondag op een geweldige manier online met elkaar verbonden te zijn in gebed, aanbidding en Avondmaal en opgebouwd te worden vanuit het Woord.

Natuurlijk zullen we het fysieke contact met elkaar missen, zeker tijdens de feestdagen. Maar we kijken ook verwachtingsvol uit hoe we op een nieuwe manier gezegend en geïnspireerd worden door de boodschap van Kerst: Emmanuël, God met ons! Laten we juist in deze tijd Zijn licht laten schijnen, door naar elkaar om te zien en elkaar extra te bemoedigen met een kaartje, berichtje of belletje. Samen met onze God mogen we uitzien naar een gezegende Kerst en een hoopvol nieuw jaar!


Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.  Micha 7:7 (NBV)

Veel zegen,

Koen en Angela Minderhoud, Ron en Marie-Hélène Polhuijs, Jeffrey en Evelien van der Veeken


HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.

 

Psalm 119:89-91 (NBV)