DE  LAATSTE UPDATE

Update 15 oktober 2020

Beste gemeenteleden en bezoekers,

 

Sinds gisteren gelden er aangescherpte maatregelen vanuit de overheid om het virus te bestrijden. Deze hebben echter geen directe impact op de manier waarop wij sinds afgelopen zondag samenkomen. Dit betekent dat wij voorlopig doorgaan met Livestreamdiensten waarbij maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) aanwezig kunnen zijn (in lijn met het maximum bezoekers dat geldt voor theaters, bioscopen, etc.). Naast de gebruikelijke RIVM-maatregelen hanteren wij daarbij de volgende regels:

  • Tijdens de aanbidding zal alleen het praiseteam hardop zingen. De overige aanwezigen kunnen mee-neuriën of zachtjes en binnensmonds meezingen. Uiteraard zijn andere vormen van aanbidding zoals klappen, staan, knielen en opgeheven handen wel gewoon mogelijk.

  • Alle aanwezigen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen, zoals bij binnenkomst, toiletbezoek en het verlaten van de kerk.

  • Kinderen tot en met 12 jaar komen samen in hun eigen kinderdienst met een eigen ingang via het hek. Ook daar geldt een maximum van 30 kinderen.

Kinderen

Wij zijn blij en vinden het belangrijk dat de kinderen weer naar de kerk kunnen komen. Daarom doen wij ons best om iedere zondag een geweldige kinderdienst te organiseren, waarin de kinderen met elkaar zingen, dansen, bidden, spelen en naar spannende Bijbelverhalen op het grote beamerscherm kijken! Wij zijn daarbij wel afhankelijk van het aantal kinderen dat komt en de beschikbaarheid van kinderdienstleiding. Omdat dit van week tot week varieert, kan het zijn dat er niet altijd een kinderdienst is. Houd daarom altijd het weeknieuws en de website in de gaten. Mocht er nog iets wijzigen nadat je je al hebt ingeschreven, dan ontvang je hierover per email bericht.

 

Maandelijks groot kinderfeest

Eén keer per maand zullen we er een extra groot feest van maken voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. De eerstvolgende keer is op 25 oktober. Dus kom dan zeker met je kinderen naar kerk (je mag ze ook brengen en halen als je zelf niet de dienst voor volwassenen wilt of kunt komen)!

 

Reserveren

Om de diensten bij te kunnen wonen, is het reserveren van een zitplaats noodzakelijk. Iedere zaterdag vanaf 12.00u kun je plaatsen reserveren voor de eerstvolgende zondagdienst via de website. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, geldt dat gemeenteleden tot woensdag 12.00u met voorrang kunnen reserveren. Ook wordt een gedeelte van de plaatsen vrijgehouden voor ouders of begeleiders van kinderen die naar de kinderdienst gaan. Mocht je een plek willen reserveren maar er blijken geen plaatsen meer te zijn, dan kun je je inschrijven voor de wachtlijst. Zodra er dan een plaats beschikbaar komt, krijg je hiervan bericht.

 

De komende periode

Wij kijken met vertrouwen en hoopvolle verwachting uit naar hoe Jezus (juist nu!) Zijn gemeente bouwt en vernieuwt. De komende periode zullen we ook weer gaan dopen en kinderen opdragen tijdens de diensten (opgeven kan via info@komenzie.nl). Ook zullen we wekelijks het Avondmaal vieren, dus zorg dat je matzes en druivensap in huis hebt, wanneer je via de Livestream de dienst bijwoont!

 

Tot zondag 10.00u in de kerk of in de Livestream,

Jaap en Jennie Wiersma, Koen en Angela Minderhoud,

Ron en Marie-Hélène Polhuijs, Jeffrey en Evelien van der Veeken


HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.

 

Psalm 119:89-91 (NBV)