DE  LAATSTE UPDATE

Update 4 juni 2021

Beste gemeenteleden en bezoekers,

Momenteel zijn onze diensten voor iedereen te volgen via Livestream en zetten we alles in om iedere zondag op een geweldige manier online met elkaar verbonden te zijn in gebed, aanbidding en Avondmaal en om opgebouwd te worden vanuit het Woord.

 

Gelukkig is er ook weer ruimte voor een beperkt aantal bezoekers in de kerk. Wil je de komende zondagen ook de dienst weer eens bijwonen? Informeer dan bij je Connectleider of stuur een mailtje naar info@komenzie.nl als je lid bent van de gemeente maar niet bij een Connectgroep zit.

Regelmatig houden we een doopdienst en dragen we kinderen op. Wil je hier meer informatie over stuur dan een email naar info@komenzie.nl

Ook zijn er weer geregeld zondagen met een een kidsfeest is in de kerk. Volg ons weeknieuws voor meer informatie en de laatste updates.  

Veel zegen en hopelijk tot snel in de kerk!

Koen en Angela Minderhoud, Ron en Marie-Hélène Polhuijs, Jeffrey en Evelien van der Veeken


HEER, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan u onderworpen.

 

Psalm 119:89-91 (NBV)