top of page

SAMEN ROTTERDAM BEREIKEN

Op deze pagina vind je alle informatie over de afgelopen Love & Impact trainingsconferentie,

maar ook over de Awakening Europe - The Call Back

(een grootschalige evangelisatiecampagne die van 11 t/m 17 juli 2022 in Ahoy zal plaatsvinden)

Van de activatie diensten, die ’s avonds in Kom en Zie Rotterdam zijn gehouden,

hebben wij opnames voor je beschikbaar.

 

We hebben elkaars bemoediging, versterking en aanvulling als gemeenten nodig om onze stad te bereiken.  Rotterdam Arise nodigt je uit met worship, gebed en bediening.

SAMEN, NIET ALLEEN

De periode die achter ons ligt is voor ons allemaal een moeilijke tijd geweest en de crisis lijken we voorlopig nog niet achter ons te kunnen laten.  

Toch willen we ook in deze tijd als kerk van Rotterdam onze taak heel serieus nemen om het licht en zout te zijn op de plek waar we wonen, leven en werken. Het evangelie van Jezus Christus is juist nu een boodschap van hoop en verwachting voor hen die geraakt worden door de crisis en somber zijn over de toekomst. God is vol liefde en bewogenheid over onze stad en zijn Vaderhart gaat uit naar iedere Rotterdammer. En daarin speelt de kerk van Rotterdam een cruciale rol, want Hij heeft ons de bediening van de verzoening geven. Daarom is het tijd om op te staan en Gods licht te laten schijnen in Rotterdam!

Binnen het Voorgangers Overleg Rotterdam (V.O.R.) heeft de werkgroep "Samen Rotterdam Bereiken" het initiatief genomen om hierin als kerken in eenheid samen op te trekken. Zoals Johannes 13:34-35 zegt:

 

"Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt."

 

We hebben elkaars bemoediging, versterking en aanvulling als gemeenten nodig om onze stad te kunnen bereiken en als krachtig antwoord op de verdeeldheid die de crisis in de maatschappij en helaas ook in de kerk teweegbrengt.

Screenshot Werkgroep_edited.png

Daniël Pasterkamp
Europoort

Ludwig Swinkels
Crowns

Nico Rijdijk
De Schutse

Koen Minderhoud
Kom en Zie Rotterdam

CROWNS
We hebben Ludwig Swinkels gevraagd om ons hierbij te ondersteunen. We geloven dat Ludwig een roeping heeft voor de kerk van Rotterdam om deze toe te rusten om een effectieve getuige te zijn van Jezus. Niet alleen in onze diensten op zondag, maar juist ook op de plek waar we wonen, leven en werken. De kerk is geen gebouw of organisatie, maar een gemeenschap van mensen die allemaal, niemand uitgezonderd, geroepen zijn om een dagelijkse getuige te zijn van de liefde van Jezus. Hoe dat er in de praktijk uitziet is voor iedereen anders en helemaal afhankelijk van je karakter, gaven en de omgeving waarin je je begeeft. Maar daarbij zijn er wel een aantal principes en tools die voor iedereen en in iedere situatie van toepassing zijn. We geloven dat we als kerk van Rotterdam, u, jij, wij, kunnen groeien in onze effectiviteit door zoveel mogelijk mensen te trainen en te mobiliseren om een dagelijkse getuige te zijn vanuit een levensstijl. En dat is precies de bediening die "Crowns" (de organisatie van Ludwig) heeft.

Ludwig_400px-1.jpg
Banner2k-1.jpg

HET INITIATIEF
We willen graag een nieuwe beweging starten om samen Rotterdam te bereiken door middel van drie elkaar versterkende elementen.

1) Een Love & Impact trainingsconferentie van vier zaterdagen op 12 februari, 26 maart, 14 mei en 18 juni  in Kom en Zie Rotterdam om ons toe te rusten en vanuit Gods liefde in beweging te komen als dagelijkse getuigen van Jezus.

2) Op de zaterdagen van de Love & Impact trainingsconferentie zijn er  's avonds in Kom en Zie Rotterdam gezamenlijke activatie diensten van de deelnemende kerken met worship, gebed en bediening om samen onze stad te bereiken. 

3) Het is ons gebed dat steeds meer gemeenten hierbij zullen aanhaken en een nieuwe beweging van samenwerking in gang zullen zetten zodat Awakening Europe - The Call Back (een grootschalige evangelisatiecampagne die van 11 t/m 17 juli 2022 in Ahoy zal plaatsvinden), nog meer en blijvende impact zal hebben voor de stad. 

call back 2.jpg

Wij geloven dat God nog een werk in Rotterdam wil doen en dat wij daarvoor állemaal nodig zijn! Doe je met ons mee?

bottom of page