top of page

Kom en Zie, een veilige kerk

Als je aan de titel denkt ‘Een veilige kerk’ dan denk je misschien het eerst aan nooduitgangen, brandalarm en ontruimingsoefeningen. En natuurlijk ook dat is een belangrijk punt van veiligheid.

Je regelt zaken, zoals een alarminstallatie of oefeningen, in de hoop dat je het nooit hoeft te gebruiken.  Maar als het dan nodig is, ben

je dankbaar dat het er is en je ook daadwerkelijk geoefend hebt! Er zijn meer aspecten die te maken hebben met een veilige kerk. Zo kun je begrijpen dat informatie die wordt gegeven aan mensen die voor je bidden of je helpen in een pastoraal gesprek ‘veilig’ is en

niet de volgende dag op facebook staat of dat je op een visite bij een zuster of broeder opeens jouw verhaal hoort vertellen. Je zou

wel uitkijken om nog een keer iemand in vertrouwen te nemen! Nee, vertrouwde informatie moet veilig zijn. Daar moet je van op aan kunnen!

 

Een ander aspect van veiligheid heeft te maken met hoe we met elkaar omgaan. In het bijzonder mag van leidinggevenden in de gemeente worden verwacht dat zij op een goede manier omgaan met mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Onder leidinggevenden verstaan we niet alleen mensen van het leidersteam, maar ook anderen in de gemeente die zorg hebben voor mensen. Zoals, jeugd- en kinderleiding, connectgroepleiders, mensen van het gebeds- en pastorale team.

EEN VEILIGE KERK
We vinden het belangrijk dat iedereen welkom is in Kom en Zie, maar ook dat iedereen een veilige plek heeft gevonden in Kom en Zie. Dat willen we natuurlijk allemaal en iedereen zet zich daarvoor in. Dat hoort ook zo! Maar de ervaring, ook binnen kerkelijk Nederland, hebben geleerd dat het goed is om zaken vooraf te regelen.  Als zich dan een vervelende situatie voordoet dan weten we met elkaar hoe we daarmee omgaan!

 

WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?
Veel zaken zijn gelijk duidelijk! Natuurlijk doe je dat niet! Andere zaken liggen misschien wat minder duidelijk, of is er verschil van mening. Daarom is het goed om zaken vast te leggen. Gelukkig hoeven wij het ‘wiel’ niet uit te vinden, want over dit onderwerp is door veel mensen en veel kerken al nagedacht en goede dingen op papier gezet. We hebben rondgekeken en zijn uitgekomen bij de Evangelische Alliantie (EA) die een gedragscode voor leidinggevenden heeft opgesteld. Veel gemeenten in Nederland (grote, kleine, evangelische en traditionele kerken) zijn ons voorgegaan en hebben zich aangesloten bij het SGL (Steunpunt Gedragscode Leidinggevenden) van de E.A. Ook wij als Kom en Zie gemeente Rotterdam, hebben ons aangesloten.

WAT BETEKENT HET DAT WIJ ONS HEBBEN AANGESLOTEN?

Als leiders ondertekenen wij de gedragscode en daarmee geven wij aan dat dit de regels zijn die wij erkennen als Bijbelse richtlijnen en zijn wij ook hierop door iedereen aan te spreken.

GEDRAGSCODE LEIDINGGEVENDEN.

De gedragscode is opgesteld door de Evangelische Alliantie en is inmiddels in heel veel kerken in Nederland al ingevoerd. Een uitgebreide versie kun je vinden op de website: http://www.eenveiligekerk.nl/gedragscodes. De gedragscode als document, is beschikbaar bij de infobalie.

 

Kom en Zie wil een veilige gemeente zijn. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Desondanks kan er een situatie zijn die je een niet-pluis-gevoel bezorgt: een situatie in de gemeente die je als (zeer) onveilig ervaart. Het is goed dat je zoiets bespreekt met een vertrouwenspersoon.


Kom en Zie heeft ten behoeve van de veiligheid in de gemeente interne vertrouwenspersonen aangesteld (zowel man als vrouw). Je kunt hen altijd benaderen met je specifieke ervaring, je verhaal, je vragen.  In een gesprek met de vertrouwens-persoon krijg je alle ruimte om te vertellen wat je kwijt wilt. De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor, informeert, geeft eventueel advies en bespreekt met je welke mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden en welke ondersteuning je daarbij zou willen. De vertrouwenspersonen zijn betrouwbaar, neutraal, gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie en werken volledig zelfstandig.  In haar verantwoording naar het Leidersteam van Kom en Zie worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan Contact met de vertrouwenspersonen kun je doen door een mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@komenzie.nl  (Je kunt daarbij ook aangeven of je liever met een man of vrouw spreekt of dat dit niet uitmaakt). Ook is het mogelijk via SGL in contact te komen met een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor kan men het Meldpunt bellen op nummer 06 53464403. Zij kunnen je advies en hulp geven en brengen je dan in contact met een vertrouwenspersoon. Zie svp voor verdere informatie hun website: https://www.sgl-platform.nl/go/wie-zijn-wij

Kom en Zie, Januari 2018,

 

Het Leidersteam

bottom of page