BIDDEN VOOR ISRAËL 

WAAROM EEN ISRAËL GROEP?

 

Sinds januari 2008 komen we met een groepje Kom en Zie-ers bij elkaar om stil te staan rond het thema Israël.

 

We doen dan voorbede voor Gods volk en onderzoeken wat de Bijbel ons te zeggen heeft over Israël en haar relatie tot ons, als Gemeente.

Dat doen we, omdat we geloven, dat voorbede voor Israël heel belangrijk is en dat het belangrijk is om achter Israël te staan. We geloven ook stellig dat onze houding en (geestelijke) opstelling naar Gods ‘oogappel’ mede bepalend is voor ons welzijn. (Genesis 12:2-4)                 

Israël hoort niet in de marge, maar verdient een duidelijke en respectvolle plaats in ons (gemeente) leven.

 

Als je gelooft, dat de Bijbel Gods Woord is, kan je niet om Israël heen! Ieder die gelooft, dat het profetische woord uit de Bijbel voor 100% betrouwbaar is omdat 

het Gods woorden zijn, kan zien hoe God over Israël denkt en nu bezig is Zijn land en volk te herstellen.

Het is daarom van groot belang, dat wij als Gemeente (nog) meer inzicht krijgen in Gods plan met Israël en de wereld, en van wat God hierin van ons verwacht.

Alle Kom en Zie-ers zijn natuurlijk welkom op onze avonden. Kunt u niet komen? Bidden voor Israël kan altijd en overal.

 

Namens de groep,

Jan de Geus 

Dat inzicht zal ons ertoe brengen tot zegen te zijn, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons eigen land en onze eigen gemeente.

 

We zijn overigens geen fanatiek Israëlgroepje, dat met oogkleppen naar Israël kijkt. We bieden daarom ook geen platform voor ‘verkokerde’ zienswijzen.  

Maar God heeft ons door Zijn Woord en Geest attent gemaakt op Zijn volk en ons betrokkenheid voor hen in het hart gelegd.                                                                 

Hij zal ons ook op dezelfde wijze leiden in de voortgang en wij vertrouwen Hem in Zijn werking in onze gemeente op dit punt. 

 

Zoals gezegd zijn wij er van overtuigd, dat voorbede doen voor Israël, alsmede het onszelf ondubbelzinnig naast Gods volk positioneren, zegenrijk zal zijn voor onze gemeente. Beiden hebben een roeping; Israël een aardse en de Gemeente een hemelse. Op enig moment zullen de roepingen van beide knechten van God samen komen en in elkaar opgaan, tot eer en glorie van onze Heiland, Jezus Christus.

‘……Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken tussen volk en volk en over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2:3,4)  

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op, Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Israël) zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’ (Jesaja 60:1,2)