top of page

ISRAËL 

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op, Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Israël) zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’ (Jesaja 60:1,2)

‘……Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken tussen volk en volk en over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2:3,4)  

Schermafbeelding 2022-06-12 om 11.52.58.png
bottom of page