top of page
ONDERWIJS
Fundament- en opfriscursus
Kun je wel weer eens een stevige opfrisser van de Bijbelse fundamenten gebruiken?

FUNDAMENT-EN OPFRIS CURSUS

In 5 interactieve bijeenkomsten wordt vanuit de Bijbel de basis van het christelijk geloof uiteengezet met onderwerpen als: wie is God, de Bijbel: het onfeilbare Woord van God, het offer van Christus, bekering, waterdoop, doop met de heilige Geest, dienen in de gemeente, gebed, Avondmaal, opstanding uit de dood, de tijdslijn van Gods heilsplan met de mensen en nog veel meer! 

Deze cursus geeft je bovendien een goed inzicht in onze geloofsbelijdenis als Pinkster-gemeente. Het doel is om een Bijbels fundament te leggen waarop een stevig geestelijk huis gebouwd kan worden.

Jan de Geus

HOE EN WANNEER

De cursus wordt om de week gegeven op maandagavond van 19:30 tot 21:30  

(inloop met koffie vanaf 19:00)

in Kom en Zie Rotterdam.

VOOR WIE

Heb je net kennis gemaakt met het christelijk geloof? Weet je nog niets of weinig van de Bijbel? Wil je meer weten van de Bijbelse visie van onze gemeente? Of denk je weleens "Hoe zit dat ook alweer?" en kun je wel weer eens een stevige opfrisser van de Bijbelse fundamenten gebruiken? 

Of je nu veel of weinig weet, de unieke wijze waarop deze cursus je in vogelvlucht door de Bijbel leidt, zal je perspectief op zaken die je tot nu toe als vanzelfsprekend had aan-genomen verfrissen en je geestelijk leven opbouwen!

 

DOOR WIE

Jan de Geus is jarenlang oudste geweest in Kom en Zie en heeft een passie om discipelen van Jezus te brengen tot volwassen christenen die stevig gegrondvest zijn in het Woord van God. Daarnaast spreekt hij regelmatig in verschillende gemeenten waar hij ook coaching en advies geeft aan leiders.

DOOR WIE

Jan de Geus is jarenlang oudste geweest in Kom en Zie en heeft een passie om discipelen van Jezus te brengen tot volwassen christenen die stevig gegrondvest zijn in het Woord van God. Daarnaast spreekt hij regelmatig in verschillende gemeenten waar hij ook coaching en advies geeft aan leiders.

bottom of page