top of page

Activiteitenverslag 2022

Activiteitenverslag 2022

 Na 2021 konden in 2022 alle activiteiten gelukkig weer ‘live’ georganiseerd worden. Hieronder een opsomming van de activiteiten die Pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam in 2022 heeft georganiseerd.  

 

Samenkomsten

 • Wekelijkse samenkomst met prediking en worship (ook online via livestream/YouTube te volgen)

 • Wekelijkse Kids Church (diensten speciaal voor kinderen t/m 12 jaar (met zang, film, knutselen en spelletjes).

 • Vieringen christelijke feesten (goede vrijdag, Pasen, Pinksteren, Kerst)

 • Senioren events met samenzang, prediking en ontmoeting (met koffie/thee en lunch)

 • Whatsapp gebed en voorbede

 • Bidstonden (iedere week op zondag voor de samenkomst en maandagavond, en een aantal prayer nights en prayer mornings op vrijdagavond en zaterdagochtend)

 • Bid- en vastenweek in september

 • Connectgroepen die meestal tweewekelijks plaatsvinden

 • Begrafenissen / Bruiloften

 • Ontmoetingsavonden over rouwverwerking, lijden en gemis

 • Lunchbijeenkomsten voor nieuwe leden

 • Worship avonden Rotterdam Arise

 • Groeien-in-profetie avonden

 • Herbergochtenden (incl. lunch) met verschillende sprekers

 • Conferentie + Oekraïense diensten Eliyon

 

Pastoraat, Diaconie

 • (financiële) Zorg op maat

 • Ziekenbezoek

 • Ouderenbezoek

 • Praktische en geestelijke hulp aan nabestaanden bij overlijden en het faciliteren en leiden van uitvaarten.

 • Voedselbankuitgiftepunt

 • Kledingwinkeltje SIJT

 • Koffiedrinken voor de buurt op vrijdagochtend

 • Klusochtend (schoonmaak en onderhoud) met gezelligheid en samen bidden en eten op maandag

 • In actie voor Oekraïne: Opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in de kerk

 • Diverse buurtacties door Connectgroepen rondom Pasen en Kerst (uitdelen kaartje/bloemetje/cadeautje)

 • Speciale collectes o.a. voor kachels voor mensen in Oekraïne.

 • Energie-avond: Speciale avond over hoe je kunt besparen op energie kosten, zowel voor gemeenteleden als voor de buurt.

 • Kerstdiner voor mensen van de voedselbank en mensen uit de buurt

 

Evangelisatie

 • Alpha cursus

 • Trainingsdagen Love & Impact

 • Straatevangelisatie

 • Ontmoetingsavonden voor nieuw gelovigen

 • Ondersteuning van zendelingen en zendingsprojecten

 • Interkerkelijk event ‘Awakening Europe: The call back’ in Ahoy

 

Jeugd- en kinderwerk

 • Met enige regelmaat jeugddiensten en jeugdbijeenkomsten (UNITED, Youth Connect)

 • Deelname RAW jeugddag en EO-jongerendag

 • Deelname jonge leidersdag Royal Mission

 

Praiseteam

 • Wekelijkse oefenavond op maandag

 • Songwriting workshop

 • Training door Iwan en Rebekka Sahertian

 

Onderwijs

 • Doopinformatieavonden

 • Kickstart-training voor mensen die recent gedoopt zijn

 • Royal Mission discipelschapstraining (zowel fysiek als online)

 • Online overdenkingen

 • Bijbelstudie avonden

 • Sprekerstraining voor (beginnende) sprekers

 

Facilitair Beheer

 • Het facilitaire beheer: orde en veiligheid, schoonmaak en onderhoud) .

 • Wat betreft aanpassingen in het gebouw is in 2022 opdracht gegeven om zonnepanelen op het dak van het kerkgebouw te plaatsen en deze zijn begin 2023 daadwerkelijk geplaatst.

 

Multimediateam

 • Het videoteam heeft in samenwerking met het geluids- en beamerteam prachtige livestream uitzendingen neergezet, waardoor het voor vele mensen die niet naar de kerk (kunnen) komen mogelijk was om de diensten goed te volgen.

 

PR en Communicatie

 • Communicatie met gemeenteleden en belangstellenden blijft grotendeels verlopen via de website, email (mailchimp) en via whatsapp en livechat(van Youtube livesteam) op zondagmorgen. Het weeknieuws is verschenen in een online versie die wekelijks per email wordt verstuurd.

bottom of page