In een wereld vol van haat, lijden, pijn en verdriet,

kwam er iemand uit de hemel die voor ons Zijn troon verliet.

 

Jezus kwam als een licht in de nacht.

Maar werd door mensen gehaat en veracht.

 

Jezus, zo kostbaar in de ogen van Zijn vader God.

Werd met doornen gekroond, gekruisigd en bespot.

 

Bewaakt als een wild dier, behandeld als een beest.

Zijn ogen bleven liefdevol, helder en onbevreesd.

 

Haat, angst, lust, zonde, dood is wat Jezus proefde en op Zijn netvlies verscheen.

Niet alleen die van jou, maar die van iedereen.

 

Elke aanklacht van de boze, elk schuld- en schaamtegevoel kwam over mijn Heer.

Zodat wij verlost zijn van de aanklager, die heeft geen rechten meer!

 

Met vuisten werd Hij geslagen, gespuugd in zijn gezicht.

Hij liet het gebeuren, Hij was ons niets verplicht.

 

Vastgenageld werd Hij aan het kruis, met de gruwelijkste zwepen geslagen.

Hij hoefde het niet te dragen.

 

Jezus Zijn bloed vergeeft, verlost, bevrijdt, reinigt en geneest.

Op elke pijnlijke en angstige plek is hij geweest.

 

Eenzaam en verlaten hing Hij daar, tussen hemel en aarde.

Door Jezus heeft ons leven nu zijn waarde.

 

Want ook voor ons kraaide die haan.

Wat hebben we onze heer toch aangedaan?

 

Jezus die zo rein, heilig, puur en volmaakt is.

Ging ook voor jou door diepe duisternis.

 

Aan het kruis hield Hij vol want Hij zegt; “IK ZAG JOU!!”

Jij bent het waarvoor Ik het deed en waar Ik zoveel van hou.

 

Hij wilde niet dat wij verloren zouden gaan.

Jezus heeft dit vrijwillig voor ons doorstaan.

 

Als een vlekkeloos lam, dat werd gebracht naar de slacht,

riep Hij uit; “HET IS VOLBRACHT”

 

 

 

Hij stierf dus ook voor jou en stond na 3 dagen op uit de dood.

Wat een bovennatuurlijke liefde, zo oneindig groot.

 

Nu mogen wij putten uit de bron die nieuw leven geeft.

Het is Jezus die God een gezicht gegeven heeft.

 

Wij mogen nu heel dicht bij de Vader komen.

Jezus heeft al onze zonden volledig op zich genomen.

 

Met Hem mag je altijd opnieuw beginnen.

Wat een genade, zoveel zegeningen. 

 

Jezus die alles overwonnen heeft.

Hij die ons rust, hoop, vrede en blijdschap geeft.

 

Aan Jezus alle glorie, dank en eer.

Laten we in de tussentijd dit gedenken, iedere dag weer.

 

Op die dag dat Jezus terugkomt en alle bazuinen gaan klinken,

zullen wij sámen met Hem het brood breken en de wijn drinken.

 

Dan maakt Hij alles weer nieuw en zijn wij helemaal vrij.

Al het lijden en vechten is dan voorbij.

 

 

 

Een keuze voor Hem moet je wel zelf maken.

Dan kunnen de wonderen van het kruis ook jouw hart gaan raken.

 

Vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en een heel nieuw leven.

Alles heeft Hij ons gegeven.

 

Jezus kun je volledig vertrouwen, 

Hij is de hoeksteen, op Hem kun je bouwen.

 

Hij zal verbreken, de ketens die jou binden.

In Christus zul je echte liefde vinden.

 

Hij zal herstellen, alles wat gebroken is.

Hij wil opvullen, jouw leegte, jouw gemis. 

 

--------

 

Het mooiste kado wat je Jezus kunt geven?

Dat is jouw hart en de doornenkroon van jouw leven.

Voorgedragen gedicht door Henriette op Paaszondag