BEN JE OUDER DAN 16 EN JONGER DAN 30 JAAR EN WIL JE MEER WETEN OVER DE DOOP?

.Waarom  zou  ik  mij  laten  dopen ?

Misschien heb je jezelf deze vraag weleens gesteld. En misschien heb je voor jezelf het antwoord op deze vraag al gevonden, namelijk dat je het helemaal niet nodig vindt om gedoopt te worden. Je weet dat misschien ook heel goed te onderbouwen, als je voor Jezus hebt gekozen dan ben je gered, dan mag je toch weten dat Jezus jouw Redder, jouw Verlosser is? Dan weet je toch dat je naar de hemel gaat? Daarvoor hoef je toch niet gedoopt te worden?

Dit klopt helemaal. Als jij Jezus aangenomen hebt als jouw Verlosser dan mag je weten dat al jouw zonden vergeven zijn en dat er een prachtige toekomst voor jou klaarligt. Daarvoor hoef je echt niet gedoopt te zijn.

 
.DOOP
JEUGDDIENST
10/11/19
WHO    WE   ARE

.De  doop  heeft  niet  te  maken  met  de  hemel  maar  met jouw  leven  hier  op  aarde

Maar waarom zou je je dan laten dopen? De doop heeft niet te maken met de hemel maar met jouw leven hier op aarde. En om dat te begrijpen, wil ik je in gedachten meenemen naar de 40 dagen dat Jezus na Zijn opstanding nog hier op aarde was. Jezus heeft toen veel gesprekken gevoerd met Zijn discipelen en Hij sprak met hen over het Koninkrijk van God. Bij het Koninkrijk van God moet je niet denken aan bepaald gebied of land maar aan zowel jongeren als oudere mensen over de hele wereld die richting Jezus te kennen hebben gegeven dat zij willen dat Hij Koning is in hun leven, die aangeven dat ze op Hem willen lijken. Ook is het belangrijk dat je weet wat er bedoeld wordt met ‘op Jezus lijken’. 

.Waarom  Jezus  geliefd  was  bij   ‘outcasts’

Heb je jezelf weleens afgevraagd waarom Jezus vooral geliefd was door mensen die in de maatschappij gezien werden als outcast, dus mensen waarop neergekeken werd, zoals bijvoorbeeld tollenaren en prostituees? Het antwoord op deze vraag vind je door te kijken hoe Jezus met deze mensen omging. Als Jezus een gezamenlijke maaltijd met hen had, begon Hij hen niet te vertellen dat Hij het wel erg jammer vond hoe hun leven was. Jezus plakte geen etiket op. Jezus typeerde hen niet als outcast van de samenleving terwijl de omgeving (de Farizeeën) dit wel wilde. Maar Jezus liet hen merken dat hij hen als mens zag zoals alle andere mensen, niet als mensen die van minder waarde zijn. En dat is nu precies wat het betekent om op Jezus te gaan lijken. Als je op Jezus wil gaan lijken dan is het belangrijk dat de liefde van Jezus door jouw aderen heen gaat stromen en dat je mensen op dezelfde manier benadert als dat Jezus deed toen Hij hier op aarde was. Ook wil je dan graag dat zoals het leven in de hemel is ook al te merken is op deze aarde, hoe gebrekkig dat misschien ook is. Je wilt dan diezelfde liefde die Jezus heeft voor de samenleving ook door jou heen laten zien. Maar ja, dat is natuurlijk mooi gezegd maar hoe krijg je dat voor elkaar?

.De  impact  van  de  doop  in  het  leven  van  Jezus

En nu kom ik naar waar ik naartoe wil. Juist de doop speelt hier een veel grotere rol in dan jezelf misschien zou denken. Is het je weleens opgevallen dat toen Jezus gedoopt werd, dat daarna de hemel geopend werd en de kracht van de Heilige Geest in de vorm van een duif neerdaalde op Jezus? En dat de doop een belangrijk markeerpunt in het leven van Jezus is geweest? Juist op dat moment ontving Jezus van Zijn Vader de kracht van de Heilige Geest om naar de mensen toe te gaan en zieken te genezen en demonen uit te werpen. De Vader had Zijn Zoon naar deze wereld gezonden met de opdracht om ervoor te zorgen dat het weer goed zou komen tussen God en de mensen. En weet je wat er bij de doop gebeurde? Jezus gaf via de doop aan dat Hij deze opdracht op zijn schouders wilde nemen. En wat deed dit met dit met God de Vader? De Vader van onze Jezus zei tegen Zijn Zoon dat Hij ontzettend blij was dat Jezus Zijn missie op Zijn schouders wilde nemen en dat Hij daarom de hemel opende en Zijn Zoon ging omringen met de kracht van de Heilige Geest.

.De  impact  van  de  doop  op  jou

Wat ik hierboven beschreven heb, kan ook bij jou gaan gebeuren als je jezelf laat dopen. Als je jezelf laat dopen, dan vertel je namelijk. niet alleen tegen de gemeente, tegen je vrienden en tegen familieleden maar ook tegen God. Je zegt tegen Hem dat je graag wil dat je via de doop Zijn Koninkrijk wil binnenstappen en dat je heel graag van betekenis wil zijn in Zijn Koninkrijk hier op aarde. Je zegt op dat moment eigenlijk dat je beseft dat Jezus met jou een plan heeft op deze aarde en dat je dit heel graag voor Jezus wil doen. En weet je wat dit met God de Vader doet ? Het raakt Zijn Vaderthart. Het maakt Hem ontzettend blij dat jij die keus wil maken om via de doop kenbaar te maken dat je in dit Koninkrijk van God Jezus door jou heen wil laten zien naar anderen. Maar hier blijft het niet bij. God zal jou ook gaan helpen om het plan dat Hij met jou heeft in deze wereld werkelijkheid te laten worden. Net zoals Jezus de kracht van de Heilige Geest ontving, zal ook jij gaan merken dat jij geschenken/gaven zult ontvangen van Jezus die jou zullen helpen om door jou heen Jezus te laten zien op deze aarde. De doop is dus een statement die je maakt richting God, richting Jezus om duidelijk te maken: ik wil juist van betekenis zijn in dat Koninkrijk van God hier op aarde. 

.De  kracht  van  hoe  God  naar  je  kijkt

Ook is het natuurlijk zo dat de doop jou wil laten zien hoe God tegen jou aankijkt. De doop wil jou helpen om op een positieve manier naar jezelf te kijken. De doop wil jou helpen om te zien dat je door God geliefd bent, dat God niet naar jou kijkt als iemand met tekortkomingen maar als iemand die in Zijn ogen volmaakt is omdat jij de keuze gemaakt hebt voor Zijn Zoon en daarom al jouw zonden vergeven zijn. De doop wil jou in de eerste plaats dus helpen om vrede te ervaren, vastheid te geven in jouw relatie met Jezus. Maar dat is niet het enige wat de doop te zeggen heeft. Want de doop is ook een deur waardoor je het Koninkrijk van God binnengaat met het doel om volgeling te zijn van Koning Jezus. Juist die vastheid in je leven, het weten geliefd te zijn door God, helpt jou om juist in alle vrijmoedigheid jouw verlangen om Jezus door je heen te laten stromen doen slagen. En juist via de doop maak je richting de mensen en richting God/Jezus duidelijk dat je heel graag van betekenis wil zijn voor Koning Jezus. En let dan op de doop van Jezus: je zult gaven ontvangen om dit werkelijkheid te laten worden. 

Heb jij nog vragen of wil je jezelf aanmelden om gedoopt

te worden tijdens de jeugddienst op 10 november?

Vul je naam dan hier in dan nemen wij contact met je op!

*Je kunt je ook opgeven bij de informatiebalie op zondag

WHO    WE   ARE

Jan Willem Wiersma, Hans Kramp, Derrick Provoost