PINKSTEREN

Bouwen aan een persoonlijke relatie met God

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal is bedoeld om verder na te denken over de wekelijkse thema’s en zelf in de Bijbel na te gaan wat er gezegd wordt. De Bijbelteksten en vragen helpen daarbij. Verder zijn er zijn discussievragen bijgevoegd om op de connectgroep met elkaar te bespreken. We bidden dat het thema op deze wijze vanuit Gods Woord diep in je hart zal binnenkomen.

WEEK 1: EVEN VOORSTELLEN…

 

Lees Genesis 1:26

 1. Wat valt je op waneer God hier over zichzelf spreekt?

 2. Wie worden bedoeld met “Wij” in dit vers?

Lees Mattheüs 10:20, Handelingen 5:3, 9, 7:51, Efeze 4:30

 1. Hoe kun je uit deze teksten opmaken dat de Heilige Geest een Persoon is?

Lees Johannes 14 en 16

 1. Wat is het verschil tussen het terugkomen van Jezus in vers 14:3 en 14:18?

 2. Hoe kan de Vader in Jezus zijn zoals in vers 14:10 staat? Wat is het verschil tussen vers 14:10 en 14:20?

 3. Waarom zegt Jezus tegen zijn discipelen dat het beter is dat Hij weer weggaat?

Lees Lukas 3:21-22, 4:1, 4:18, Handelingen 10:37-38, Johannes 14:12, 15:26, 16:13 en Mattheüs 10:7-8, 28:18-19

 1. Wat is de betekenis van de naam Christus?

 2. Hoe kon Jezus wonderen en tekenen verrichten?

 3. Wat is de betekenis van Jezus’ afhankelijkheid van de Heilige Geest voor ons?

 4. Wat is de missie van de Heilige Geest op aarde?

 5. Bespreek eens in je connect groep hoe de Heilige Geest jou helpt en met jou samenwerkt om zijn missie te volbrengen.

 

WEEK 2: DE HEILIGE GEEST IN ONS

 

Lees Efeze 1:15-23, 2:4-6, 2:19-22 en 1 Korinthe 6:19-20

 1. Wat is de positie van de kerk in deze wereld volgens Efeze 1?

 2. Welke macht (Efeze 1:20) was werkzaam in Christus toen God Hem uit de dood opwekte?

 3. Hoe zijn wij met Christus uit de dood opgewekt?

 4. Wat is het gevolg daarvan volgens Efeze 2:19-22 en 1 Korinthe 6:19-20?

 5. Bespreek eens in je connect groep wat jouw plek is in het Lichaam van Christus en hoe je daarin groeit en wordt gevormd. Daagt de Heilige Geest ook jou uit om uit je comfortzone te stappen?

Lees Efeze 2:11-12, 3:3-6 en Galaten 3:8-9,14

 1. Welke openbaring heeft Paulus ontvangen?

 2. Wat is de betekenis daarvan voor ons?

 

Lees Galaten 4:1-7 en Johannes 16:13-15

 1. Wat zegt Paulus tegen de Galaten over de erfenis van onvolwassen kinderen?

 2. Wie beheert de erfenis tot het moment dat kinderen volwassen zijn?

 3. Hoe kunnen wij aanspraak maken op onze erfenis?

 4. Bespreek eens in je connect groep in hoeverre je je laat leiden door de Heilige Geest? Weet je en ervaar je dat je Gods geliefde zoon of dochter bent? Is het je weleens overkomen dat de duivel je van een zegening heeft beroofd?

 

WEEK 3 & 4: BOUWEN AAN JE RELATIE MET DE HEILIGE GEEST

Onderstaande vragen zijn overgenomen uit hoofdstuk 9 uit het studieboekje “Geboren om te vliegen” van Henk Stoorvogel.

Het geheim van de vernieuwing van de arend is dus niet het incidentele en plotselinge, maar het gestadige, voortdurende. Elke dag een paar veren.

   1. Hoe zorg jij er voor dat je innerlijk geestelijk leven “jong” blijft?

Het geheim van de jeugdige vitaliteit in de omgang met God is het ontwikkelen van hartswegen (beekbeddingen) die uitkomen bij God.

   2. Heb jij de juiste beekbeddingen uitgeslepen? Welke zijn dat?

Een onlosmakelijk onderdeel van het cultiveren van onze wegen naar God is “geestelijke discipline”. Eugène Peterson omschrijft dit als “de ritmes van genade”. Het gaat hierbij niet om het moeten of doen. Het gaat om het internaliseren (onderdeel maken van het innerlijk) van bepaalde levensritmes in het beleven van genade. En daarbij is het goed om ons te realiseren dat de manier waarop we onze hartswegen gestalte geven per persoon kan verschillen.

   3. Wat is voor jou de manier om je hartswegen naar God gestalte te geven?

 

Het oefenen van geestelijke disciplines opent kanalen waardoor God jouw leven kan vernieuwen. Je leven vernieuwt   niet door de disciplines zelf. De disciplines diepen de hartswegen uit waardoor jouw hart de communicatie met God steeds scherper kan ontvangen en vormgeven. In dit hoofdstuk worden verschillende wegen naar buiten en naar binnen genoemd die je kunnen helpen om je hartswegen naar God te ontwikkelen.

   4. Welke wegen naar buiten helpen jou?

   5. Welke wegen naar binnen helpen jou?

Talloze mensen willen groeien in hun relatie met God. Maar willen en het daadwerkelijk leven naar die wil liggen vaak mijlenver van elkaar verwijderd. Wanneer je echt wilt groeien in je relatie met God moet je er werk van maken. Ontdek jouw levensritme in de genade. Oefen je in de geestelijke disciplines.

   6. Wat is de relatie tussen Filipenzen 2:13 en onze eigen inzet? Als God mij geen innerlijk verlangen naar verdieping      

       geeft, wat moet ik dan doen?