KERST  IN  KOM EN ZIE

KERSTNACHT

TERUGBLIK

TERUGBLIK

2e KERSTDAG

TERUGBLIK

KERSTNACHT

 

LIVESTREAM VAN DE KERSTNACHTVIERING 2019

DE DROOM VAN GOD

 

Gedicht geschreven door:

 

Henriette van Helden

 

 

met dank aan de vertellers:

 

Josine de Jong

Jan en Martha Delwel

Shelby Schrijvershof

Ian de Rooij

Chantal van Vliet

Nelly de Vrij

Henriette van Helden

Zr. Smulders

In het leven van Jezus werd Gods droom zichtbaar.

Het is geen sprookje of zo maar een mooi verhaal.

Een kindje geboren in een wereld vol van zorgen, verdriet en pijn.

Een kindje dat er van velen niet mocht zijn.

Een kindje dat kwam als een licht in de nacht.

Een meesterplan, door God zelf bedacht.

Een kindje door God geweven in Maria’s schoot.

Dit kindje zal ons gaan redden van de dood.

Een kindje zo smetteloos, zo puur, zo rein.

Zal niet alleen onze redder, maar ook onze Koning zijn.

Maria is moe en net in Bethlehem aangekomen.

Ze voelt dat het kindje snel zal komen.

Daar was geen plaats voor hen en ze voelden zich verloren.

Ze kwamen terecht in een stal en daar is het kindje Jezus geboren.

Niet ver daarvandaan verscheen bij de herders een fel stralend licht.

Ze knepen hun ogen stijf dicht.

“Wees niet bang” zei de engel, “jullie mogen het kindje Jezus gaan bezoeken.

In Bethlehem in de stal, in een kribbe gewikkeld in linnen doeken.”

De boodschap van de vrede werd eerst aan de herders gebracht,

omdat God als eerste aan de minsten dacht.

Gods bovennatuurlijke, oneindige liefde betaalde onze toegangsprijs.

Zijn genade toonde Hij voor het eerst in een stal, niet in een groot paleis.

Zoals Adam en Eva mochten leven, zo gelukkig en zonden vrij.

Dat was vanaf het begin al, Gods plan voor jou en mij.

God schiep ons met een vrije wil, omdat Hij LIEFDE is.

Hij wil een relatie, een verbintenis.

Doordat Adam en Eva de verleiding niet konden weerstaan,

besloten ze hun eigen weg te gaan.

Op dat moment werden zij slaven van de zonde.

De mens raakte verstrikt en gebonden.

De zonde verbrak de intieme relatie tussen God en de mens.

Gods pijn was intens.

Maar er is een nieuwe Adam geboren!

Die de heerschappij van de duisternis op deze aarde zal verbreken.

God is nooit van zijn plan afgeweken.

Het kindje Jezus brengt vrede, ook al is geen vrede om je heen.

Dit kindje brengt hoop in een wereld zo hard als steen.

In Jezus Christus is Gods plan werkelijkheid geworden.

ook voor ons als wij opnieuw geboren WILLEN worden.

Wat een blijdschap dat wij bij hem mogen komen.

Dat hoop werkelijkheid is en Gods plannen uit gaan komen.

Dat wij altijd mogen aankloppen en er dan meteen wordt open gedaan.

Dat Hij dan de mantel van zijn liefde om ons heen zal slaan.

Dat wij de betoverende schoonheid van onze Koning mogen zien.

Ook al is dat niet wat je als mens niet verdient.

Maar groot zijn Zijn zegeningen, groots zijn majesteit.

Vanaf de kribbe naar het kruis was alles al voorbereid.

Door Zijn genade roept de Vader ons naar huis.

Zo Dankbaar om te mogen zeggen ...

 

IK BEN THUIS!!!!

 

TERUGBLIK

2e KERSTDAG

LIVESTREAM VAN 2e KERSTDAG 2019

Pinkstergemeente Kom en Zie 

Boezemweg 166

3031 BP Rotterdam

mail: info@komenzie.nl