CURSUS

Wat is de zin van mijn leven?
Wie ben ik eigenlijk?
Voor wie of wat ben ik belangrijk?
Waar leef ik eigenlijk voor?
 

Zo maar een paar levensvragen waar in meer of mindere mate iedereen

wel eens mee worstelt. 

We zijn allemaal op zoek naar liefde en waardering. Wij willen er graag bij horen en we doen ons best om door

anderen aanvaard en gewaardeerd te

worden. Tegelijkertijd voelen wij ons

schuldig of minderwaardig als we

fouten maken en tekortschieten.

De oplossing lijkt om onszelf op te 

krikkenen onszelf aan te pakken.

Maar hoe meer we hiermee bezig zijn, 

hoe meer we in verwarring raken over

wie we werkelijk zijn. De enige echte

oplossing is te vinden in het kruis

van Jezus Christus. Hij werd veracht en

van mensen verlaten zodat wij kunnen

worden wie we werkelijk zijn:

een kunstwerk, gemaakt om de goede

werken te doen die God al lang

geleden voor ons heeft klaargemaakt:

Gods genade is voor ons genoeg! 

Efeze 2:10.

OP ZOEK NAAR WAARDE
Meer dan 40 jaar heb ik geprobeerd

om mensen te helpen met

allerlei soorten problemen in hun leven. Maar na al die jaren ben ik

tot de ontdekking gekomen dat, net als

in mijn eigen leven, het werkelijke

probleem is dat wij onvoldoende weten

hoe waardevol wij zijn. 

 

Ongeveer 20 jaar heb ik honderden

mensen mogen helpen in binnen-

en buitenland: op bijbelscholen,

voorgangers en oudsten, pas-

bekeerden en mensen die al vele jaren 

christen zijn. Want het gaat er niet om

wat wij allemaal weten, maar om wat

een deel van ons leven is geworden.

 

Bill Johnson zegt:

‘Ik kan het mij niet permitteren om een

gedachte over mijzelf te

hebben die God niet over mij heeft.

Ik leef niet omdat ik het wil, maar omdat God mij heeft gewild: Handelingen 17:25.

Het is dan ook een voorrecht

om de geheel vernieuwde cursus

"OP ZOEK NAAR WAARDE"

samen met Tea te mogen geven in Kom en Zie.

 

Dick van Steenis

WAT
De cursus is bedacht door Allan Meyer

van Careforce Recovery Ministries uit

Australië. Hij heeft gedachten gebruikt

uit het bekende Amerikaanse boek van

Robert Mc Gee: 'The search for significance'.

Van dit boek zijn meer dan twee miljoen

exemplaren verkocht. Het is in het Nederlands vertaald onder de titel:

'Waardevol zijn … de wens van ieder mens'.

De cursus geeft een antwoord op de vraag: ‘Wat moet ik doen om geliefd, aanvaard en gewaardeerd te worden.’


De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De Arena van genezing

  • Ken jezelf door de schepping

  • Ken jezelf door de zondeval

  • De cyclus van verslaving

  • De prestatievalkuil

  • Verslaafd aan goedkeuring

  • Het schuld schuiven en verwijten

  • Het vangnet van de schaamte

  • Herstelproces, deel 1

  • Herstelproces, deel 2


VOOR WIE
We leven in een prestatiecultuur waarbij wat je doet en hebt, bepaalt wie je bent en hoeveel “likes” je ontvangt op social media. Dat we ondertussen worstelen met teleurstellingen en mislukkingen houden we liever verborgen. Vanuit onze onzekerheid proberen we anderen en zelfs God zo goed mogelijk te “pleasen”. Hoe hard we ook ons best doen, het lukt ons niet om aan de verwachtingen van onszelf en anderen te voldoen en om te zijn wie we willen zijn. Veel mensen, inclusief (christelijke) leiders en succesvolle zakenmensen ,worstelen

dan ook met frustraties, gebrek aan eigenwaarde, vermoeidheid en burn-outs en vragen zich vertwijfeld af: “is dit het leven van overvloed

en voldoening dat God voor ons bedoeld heeft?”.

Diep in ons hart weten we het antwoord hierop. Toch lijken velen onder ons, ook degenen die al vele jaren christen zijn, moeite te hebben werkelijk vrij te zijn en rust en innerlijke genezing te vinden vanuit de liefde, vergeving en aan-vaarding die Christus ons geeft. Dus of je nu pas bekeerd bent of al een grote bediening hebt, deze cursus zal je identiteit in Christus versterken en weerbaar maken.

De cursus is een compleet vernieuwde versie, dus ook degenen die deze cursus in het verleden al eens gevolgd hebben, kunnen instappen!

HOE

Eerst wordt het betreffende onderwerp door Dick vanuit de Bijbel uitgelegd. Vervolgens hebben we een kwartier pauze met koffie en thee. Daarna gaan we in groepjes uit een om het onderwerp door middel van gespreksvragen te verwerken en  om op basis van vrij-willigheid ervaringen te delen. Dit geeft voor veel mensen al een geweldige hulp.

De gespreksgroepen worden geleid door een gespreksleider. Daarnaast is er gelegenheid voor persoonlijke voor-bede door Dick en Tea van Steenis. 

De deelnemers krijgen een werkboek waarin alle stof wordt weergegeven, samen met de gespreksvragen.

WAAR EN WANNEER

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse woensdag avonden van 3 oktober t/m 12 december 2018

(de woensdag in de herfstvakantie op 24 okt. wordt overgeslagen).

De avonden vinden plaats in de kerk van:

 

Kom en Zie Rotterdam

Boezemweg 166, 3031 BP, Rotterdam.

 

Deelname, studiemateriaal, koffie en thee zijn gratis! De cursus staat ook open voor mensen van buiten onze gemeente. Dus nodig ook eens een vriend(in), familielid of kennis uit!

meld-button.png