VISIE & MISSIE

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen

(Mat 28:19 )

Als volgelingen van Jezus is het belangrijk dat we onderwijs ontvangen om zijn waarheid te leren kennen en thuis te raken in het woord van God. Deze groei naar geestelijke volwassenheid is essentieel om onderscheid tussen goed en kwaad en juiste keuzes voor ons leven te kunnen maken.

 

Heb 5:13-14 (Herziene Statenvertaling)

13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.

14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

 

 

 

 

Stevig gegrondvest zijn in het woord van God is ook belangrijk om niet misleid te worden maar gericht te blijven op Jezus en naar Hem toe te groeien. Hij is ons Hoofd en wij zijn, met alle gelovigen tesamen, zijn Lichaam.

 

Eph 4:14-16 (Herziene Statenvertaling)

14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

 

Voor ieder van ons heeft Jezus een specifieke plaats en bestemming in zijn Lichaam. Door deze roeping te leren ontdekken, kun je bijdragen aan de groei en opbouw van het Lichaam. Zo kunnen wij gezamenlijk de opdracht van Jezus te volbrengen totdat Hij terugkomt.

 

Mat 28:19-20 (Herziene Statenvertaling)

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

 

Het is dus duidelijk dat onderwijs ontvangen en onderwijs geven een belangrijke plaats hoort te hebben in ons leven als discipelen van Jezus. Het is daarom ons verlangen en gebed om als gemeente daaraan te mogen bijdragen.

MISSIE
VISIE

Door discipelschap en kennis van het Woord groeien we en kunnen we veel vrucht dragen in het koninkrijk van God.

We moeten waakzaam zijn en trouw blijven aan de Bijbel, want er zullen meer en meer valse profeten komen die de waarheid verdraaien.

We richten ons op praktisch (niet leerstellig) onderwijs voor het dagelijkse christelijke leven. Daarbij willen we met elkaar ontdekken wat onze geestelijke gaven en talenten zijn om die samen in te zetten in de gemeente.

Met liefde voor elkaar als uitgangspunt kan de Schrift gebruikt worden om onderricht te geven en dwalingen en fouten te weerleggen.

God wil dat zijn kinderen geestelijk groeien om het doel te verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft.

Gedreven door de liefde van Christus willen wij Gods waarheid voor ons leven leren kennen en willen we alle gelovigen middels toegankelijk Bijbels onderwijs van de geestelijk voeding voorzien.