JOUW GELD TELT! 

(foto optioneel)

WAT

Een financiële cursus in de kerk? Ja, want in de Bijbel staan erg veel teksten die betrekking hebben op (onze omgang met) geld en bezit. Voor veel christenen is dit relatief onbekend terrein. Natuurlijk kennen we allemaal wel een enkele tekst als "Geldzucht is de wortel van alle kwaad" of "Het is beter te geven dan te ontvangen", maar wat betekent dit nu in de praktijk? En wat zeggen de ruim 2000 andere teksten dan?

 

Uit de Bijbel volgen een aantal basisprincipes die in de cursus “Jouw geld telt” worden behandeld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het toepassen van deze principes in de praktijk, je eigen financiële huishouding.  Thema's die in de cursus aan de orde komen:

  • Eerste avond: Geld: van wie is het en wie beheert het? Wie is de mammon?

  • Tweede avond: Budgetteren: je eigen positie analyseren, een uitgeefplan maken.

  • Derde avond: Schuldenvrij: wat zegt de Bijbel over leningen en schulden.

  • Vierde avond: Sparen: financiële doelen stellen, verzekeren.

  • Vijfde avond: Royaal leven: vrijgevigheid en tevredenheid.

Na iedere cursusavond ga je zelf aan de slag om inzicht te verkrijgen in je eigen financiële situatie. De uitdaging is om zelf je eigen geldbeheer in het licht van Gods Woord te ontdekken. De cursus is samengesteld naar aanleiding van het gelijknamige boek “Jouw Geld Telt” van Howard Dayton en ontwikkeld door stichting Encour.

VOOR WIE

Wil jij meer weten over de Bijbelse principes over de omgang met geld, de besteding van je inkomen en het aangaan van schulden? Wil je leren hoe Gods financiële systeem van geven en ontvangen werkt? Of verlang je ernaar om gemakkelijker met een blij hart te kunnen geven? Geef je dan op voor de cursus “Jouw geld telt!”.

 

WANNEER EN HOE

De cursus wordt in vijf avonden gegeven waarop de vijf onderwerpen zoals hierboven beschreven worden behandeld. Bij de cursus hoort een cursusmap ter waarde van van 20 euro, waarvoor een vrijwillige bijdrage van 10 euro wordt gevraagd.

 

Wil je weten wanneer de eerstvolgende cursus start of heb je vragen over deze cursus, stuur dan een email naar: onderwijs@komenzie.nl