JOHANNES EVANGELIE

De vroege kerk kende de kracht van het gezamenlijk bestuderen van de de woorden van Jezus. In het Bijbelboek Handelingen lezen we meerdere malen dat de gelovigen dagelijks in de tempel bijeenkwamen om te worden onderwezen door de apostelen. Afgelopen najaar hebben we onder leiding van Dick van Steenis de Romeinenbrief bestudeerd en mogen ervaren hoe motiverend en geloofsopbouwend gezamenlijke Bijbelstudie is. Daarom zullen we opnieuw onder leiding van Dick een Bijbelboek behandelen. Deze keer het Johannes Evangelie, waarin het leven en de lessen van Jezus centraal staan.

(foto optioneel)

WAT
Het Evangelie volgens Johannes is één van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Dit evangelie is anders dan de andere drie evangeliën, die een uitgebreid historisch verslag geven van het leven van Jezus op aarde. Het Johannes Evangelie is niet zozeer een biografie van Jezus, maar meer een openbaring van wie Hij is als persoon van de drie-enige God. Het wordt daarom ook wel beschouwd als aanvulling op de andere evangeliën.

Toch staat het Johannes Evangelie ook op zichzelf. Waar in de andere evangeliën vooral de komst van Gods koninkrijk wordt verkondigd, staat in het Johannes Evangelie vooral Gods liefde en het eeuwige leven dat God ons uit liefde door Jezus wil schenken centraal. 

Ook kenmerkend voor het Johannes Evangelie is de diepgang van het onderwijs. Het geeft openbaringen die rechtstreeks van God komen. Alleen al de opening van de brief schudt aan ons denken: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Joh 1:1-5 NBV) 

Het Johannes Evangelie wil dan ook niet alleen de mensen tot geloof in Jezus brengen, maar hen juist ook laten groeien in een rijk en verdiept geloof. Dit sluit perfect aan op wat wij met deze Bijbelstudie voor ogen hebben!

HOE
Onder leiding van Dick van Steenis zullen we in een vijf avonden stapsgewijs met elkaar de brief lezen en bestuderen. Daarbij zullen ook vele andere gerelateerde Bijbelgedeelten worden aangehaald en is er volop ruimte voor vragen en interactie. 

WAAR EN WANNEER
We doen dit in vijf tweewekelijkse woensdagavonden van 19:30 tot 21:30 (inloop met koffie vanaf 19:00) in de tuinzaal van Kom en Zie Rotterdam. De eerste avond is op woensdag 28 maart. De andere avonden zijn op 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei.

Deelname, studiemateriaal en koffie zijn gratis! Dus laat deze unieke mogelijkheid om met elkaar onder leiding van een ervaren en begenadigd Bijbelleraar het Woord te bestuderen niet aan je voorbij gaan! 

OVER DICK VAN STEENIS
Dick is jarenlang voorganger geweest van Kom en Zie. Met zijn krachtige onderwijsbediening en pastorale hart is hij samen met zijn vrouw Tea al vele mensen binnen en buiten onze gemeente tot zegen geweest. Hij houdt ervan om onderricht te geven over christen zijn in de praktijk van het dagelijkse leven en geeft les aan de Bijbelschool van Nehemia in Zwijndrecht, waar hij momenteel ook oudste is. Vanuit zijn wijsheid en ervaring adviseert hij ook regelmatig andere gemeenten waar hij leiders opleidt en toerust.