ONDERWIJS
Israël
Maandelijkse overdenking
 Israël artikel april 2021

DOOR HET OOG VAN DE NAALD

In Mattheüs 19:24 zegt Jezus: ‘Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Wat bedoelt Hij met met ‘het oog van de naald’? [1]

 

Soms wordt uitgelegd, dat met de ‘naald’ een klein poortje dat zich naast de grote stadspoort van Jeruzalem bevond bedoeld wordt. Dat poortje was zo klein dat een beladen kameel er onmogelijk doorheen kon.

 

Anderen beweren dat het om een schrijffout gaat. De Griekse woorden ‘kamelos’ (kameel) en ‘kamilos’ (scheepstouw) zijn bijna hetzelfde. Ze denken daarom dat het woord ‘kameel’ een verschrijving is en dat de tekst zou moeten luiden: ‘het is gemakkelijker, dat een scheepstouw door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat’.

 

Maar Jezus bedoelt dit hier waarschijnlijk gewoon heel letterlijk.

Hij gebruikt dit voorbeeld om Zijn boodschap kracht bij te zetten.

Dat is in de Oosterse spreektrant niet ongewoon.

Hij geeft met behulp van deze hyperbool (= een extreme overdrijving) een ‘onmogelijkheid’ aan.

Dat blijkt ook uit de reactie van de discipelen: ‘Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden?’ (:25)

Waarna Jezus antwoordde: ‘Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’ (:26)


Het gaat hier om een typisch Joodse manier van spreken.

Eén van de Joodse geschriften, de Talmoed, kent een soortgelijke uitdrukking; ‘een olifant kan niet door het oog van een naald’ (Berakoth, 55b en Baba Mezi'a, 38b).

Het gebruik van dit soort hyperbolen is dus niet zo vreemd zijn in de Joodse spreektrant.
 

Gelukkig is dit niet het laatste dat Jezus hierover zegt.

Want meteen daarna zegt Hij: ‘Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk’!


Troostvol om te weten, dat menselijke onmogelijkheden voor God nooit een beperking zijn!

Zo is de God Die wij dienen, en dit is ook de boodschap die we mogen uitdragen in de wereld!

 

[1]. Het ‘oog van de naald’  is als uitdrukking in de Nederlandse taal terecht gekomen, maar het wordt op een heel andere manier gebruikt. Iemand, die ‘door het oog van de naald is gekropen’, is ontsnapt aan een groot risico.