ONDERWIJS
Israël
Maandelijkse overdenking
 Israël artikel augustus 2021

ANTISEMITISME EN DE VLOEK VAN BILEAM

Als Joodse gelovigen een synagoge binnengaan spreken zij vaak de woorden uit, die ook Bileam uitsprak als vervloeking van het Joodse volk (zie Numeri 24).

Bileam was hiervoor ingehuurd door de Moabitische koning Balak.

Maar toen Bileam zag, hoe de tenten van het volk in het dal waar hij overheen keek opgesteld stonden, zei hij: 'Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob, uw woningen, o Israël! (Numeri 24:5).    

         

Bileam was door koning Balak ingehuurd om Israël te vervloeken.

Die dacht het zo van het Joodse volk in de strijd te kunnen winnen.

Maar God liet Bileam in plaats van vervloekingen, zegeningen uitspreken.

Tot drie keer toe kwamen er tot afgrijzen van Balak alleen maar mooie woorden uit Bileams mond.

En hij ontdekte zo een dijk van een feit: het volk Israël wàs niet te vervloeken.  

Dat vervloekingsverzoek van koning Balak was overigens in die tijd niet ongewoon.

Vroeger dacht men dat zegeningen en vervloekingen manieren waren om de toekomst te beïnvloeden.          

                                                                                                                                 

Bileam zegende het Joodse volk drie keer.

Hij zegende hun ‘tenten’, die hun ‘woningen’ waren.

Hij zegende ook hun verblijfplaatsen, die later de synagogen werden: huizen van onderwijs ('midrasj'), huizen van samenkomst ('knesset') en huizen van gebed ('tefilla').

Sommige mensen denken helaas ook in onze tijd nog steeds het Joodse volk te kunnen vervloeken.

Niet door het inhuren van moderne Bileams, maar via teksten op spandoeken, via (sociale) media of

door uitingen tijdens demonstraties.

Of door op Haman-achtige wijze (zie Bijbelboek Esther) te proberen het Joodse volk te elimineren.

Al deze vormen van antisemitisme dienen geen ander doel dan die van koning Balak.

 

Maar Bileam leerde Balak, dat het land en het volk Israël simpelweg niet te vervloeken wàs. 

Een les die eigentijdse antisemieten beter ter harte zouden kunnen nemen.
Alleen woorden van respect, liefde, vrede en harmonie kunnen echt 'samenleven' brengen.

Bidt, dat de vijanden van het Joodse volk zullen leren van de les van Bileam.

En ook zullen ontdekken, ‘hoe goed de tenten en de woningen van Israël zijn’.

Dit zou hen enorm tot zegen zijn.

Want:

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen,

daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,

en leven tot in eeuwigheid…..

(Naar Psalm 133).