ONDERWIJS
Israël
Maandelijkse overdenking
 Israël artikel november 2021

TWEE REDDERS 

Jezus Christus, de Zoon van God, is onder Redder, onze Verlosser, en de Deur naar de Vader.

Dit statement staat aan de basis van ons christelijke geloof en is het fundament van ons belijden.

 

Nou is dat voor iedere christen wel duidelijk.

Maar waar we ons vaak minder bewust van zijn is, dat er – behalve Jezus – nòg een redder is.

 

Ho even, zegt u misschien, er is maar één Weg tot de Vader, en dat is Jezus.

Dat klopt, er is maar één Weg, alleen door Jezus kunnen wij tot de Vader komen.

Maar er is wel nòg een redder.

En dat is de Vader Zelf.

Doorgaans wordt dit wat onderbelicht, maar ook God Zelf redt.

 

Dat zien we met name in de geschiedenis van Abraham, die op enig moment van God de opdracht kreeg zijn zoon Isaak te offeren op de berg Moria.

En Abram was daar wonderlijk genoeg toe bereid, al moet die keuze voor hem als vader gruwelijk zwaar zijn geweest.

En bovendien niet te rijmen, want God had hem beloofd, dat hij de vader van vele volken (Genesis 17:4) en van alle gelovigen (Hebreeën 12:17-19) zou worden.

 

Maar hoe kon dat nou zonder nageslacht?

Toch is Abraham vol vertrouwen bereid zijn zoon te offeren als God dat vraagt.

Ook al zal hij niet begrepen hebben waarom de enige mogelijkheid voor nageslacht moest sterven.

Abraham ging er van uit, dat de verzoening met mens en wereld bij God in goede handen was.

En door te doen wat God van hem vraagt, toont Abraham zich een trouwe bondgenoot.

Wat zal God trots op hem zijn geweest!

 

We weten hoe het verder ging.

God verhindert op ‘t nippertje dat Isaak wordt gedood.

En toont Zich zo als Redder.

Niet alleen van Isaak, maar zo – via hem - ook van de hele mensheid.

Want uit Isaak zou het Joodse volk voortkomen.

Dat op haar beurt Messias Jezus zou voortbrengen.

Die – in tegenstelling tot Isaak – wèl werd geofferd.

En zo ook ons redde.

 

God, de Vader, en Jezus, Zijn Zoon: samen Redder van de mensheid.

 

Als dat geen liefde is…...