OPENBARING

INZICHT IN OPENBARING
van Jezus Christus aan Johannes

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt.Opb. 1:3

WAT

Het boek Openbaring wordt vaak als moeilijk beschouwd. Er is waarschijnlijk geen ander Bijbelboek waarvan meer verschillende interpretaties bestaan. Verkeerde uitleg heeft soms aanleiding gegeven tot gevaarlijk eindtijdfanatisme. Openbaringen is daarom een Bijbelboek dat nogal eens overgeslagen wordt. Ten onrechte, want er staat geschreven: “Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt.” (Opb. 1:3). We willen daarom oprecht deze woorden van Jezus tot ons nemen tijdens een aantal thema-ochtenden. 

VOOR WIE

Voor volgers van Jezus die meer en objectief inzicht willen verkrijgen in het Bijbelboek “Openbaring van Jezus Christus aan Johannes”.

HOE EN WANNEER

Toegang is vrij en iedere cursist ontvangt een gratis cursusmap met studiemateriaal. Wil je je opgeven of heb je vragen over deze cursus, stuur dan een email naar: onderwijs@komenzie.nl

Op Bijbelgetrouwe wijze worden een aantal sleutels aangereikt om dit boek beter te kunnen plaatsen en begrijpen. Bij onderwepen waarover verschillend gedacht worden verschillende zienswijzen naast elkaar worden gezet zonder leerstellige posities in te nemen.