DE RONDE TAFEL

THEMA : HET CORONA VACCIN

In deze speciale Livestream gaan we in gesprek over het corona-vaccin. Een onderwerp dat zowel binnen als buiten de kerk tot de nodige discussie en vragen leidt. Hoe moeten we het wetenschappelijk onderzoek interpreteren, hoe betrouwbaar is het en wat te doen met alle andere informatie die via internet, youtube en social media verspreid wordt? Wat zijn belangrijke aspecten om je wel of niet te laten vaccineren? Hoe moet je als christen bovendien vanuit de Bijbel kijken naar de hele situatie en kan je daarmee iets zeggen over het vaccin? Het doel van deze avond is niet om je te overtuigen om je wel of niet te laten vaccineren. Dat is een overweging die iedereen voor zichzelf moet maken en waar iedereen een vrije keuze in heeft.

Maar we hebben gemerkt dat veel gemeenteleden het best lastig vinden om voor zichzelf die afweging te maken en soms het gevoel hebben informatie te missen of juist twijfelen over bepaalde informatie en nog met vragen zitten. Daarom hebben we bij ons aan tafel een aantal gemeenteleden uitgenodigd die over relevante kennis en ervaring beschikken om hier vanuit wetenschappelijk, medisch en Bijbels perspectief iets over te kunnen zeggen, onder andere:

• Ruud Delwel, hoogleraar aan het Erasmus MC

• Evelien van der Veeken, IC-verpleegkundige

• Jan de Geus, voormalig oudste en Bijbelleraar

Zij gaan niet in debat met elkaar als voor- en tegenstanders, maar willen graag vanuit hun ervaring en professionele expertise enige duiding geven aan de beschikbare informatie en de maatschappelijke discussie die gaande is.

tafel%20titel_edited.png