DE  LAATSTE UPDATE

Hoe gaan we om met de versoepelingen?

Met elkaar volgen we de berichtgeving nauwgezet en zoeken we hoe we hier als kerk zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Vanaf 1 juli geldt dat samenkomsten weer toegestaan zijn maar wel met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. De belangrijkste daarvan zijn goede hygiëne-maatregelen en anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Voor kerken wordt bovendien samenzang voorlopig afgeraden door de overheid. Er bestaan namelijk vermoedens dat daardoor het virus zich via de lucht tot veel grotere afstand dan anderhalve meter kan verspreiden. Dit geldt vooral voor binnenruimtes waar ventilatie beperkt is. Momenteel wordt daar door het RIVM nog onderzoek naar gedaan. In de protocollen voor kerkdiensten die onder andere door de PKN en VPE zijn opgesteld wordt samenzang daarom ontraden. Ook wordt daarin geadviseerd om zeer terughoudend om te gaan met zaken als persoonlijke voorbede, koffiedrinken na de dienst, toiletgebruik, etc. Kortom, de mogelijkheden om op zondag een ‘reguliere’ kerkdienst te houden blijven in ieder geval tot 1 september zeer beperkt, zowel wat betreft het aantal personen dat tegelijk kan samenkomen als de inhoud van de dienst. 

 

Kerkdiensten op zondag

Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten om gedurende de komende periode en de zomervakantie (tot 1 september) door te gaan met online diensten die we via Livestream uitzenden (met daarbij alleen personen aanwezig die een rol hebben tijdens de dienst). Op deze wijze blijven we op zondag als één geheel verbonden en kunnen we vanuit onze huiskamers (maar toch samen!) meezingen, bidden en luisteren naar het Woord.

Connectgroepen

Dat wil echter niet zeggen dat we voorlopig niet kunnen samenkomen want de Connectgroepen zijn weer gestart!

Sommigen op eigen locatie, maar er wordt ook volop gebruik gemaakt van de tenten op het zijterrein van de kerk. Fantastisch om elkaar weer fysiek te ontmoeten, samen te bidden en Avondmaal te vieren.

Natuurlijk vinden we het jammer dat we nog geen fysieke zondagdiensten kunnen houden. Toch hoeft ons dit niet te belemmeren om samen gemeente te zijn. Juist als we kijken naar het boek Handelingen zien we hoe de eerste christenen het evangelie in de eerste plaats deelden in kleine gemeenschappen bij iemand thuis, waarbij vriendschap en discipelschap centraal stonden. Juist dat is een essentieel aspect van kerk zijn dat in de crisisperiode weer zo duidelijk naar voren komt! Mocht je dus nog geen lid zijn van een Connectgroep, dan is dit het moment om in te stappen! Wil je weten welke Connectgroep het beste bij je past of heb je een andere vraag? Ga dan naar de www.komenzie.nl/connectgroepen voor meer informatie over de Connectgroepen. Ook kun je op ons Youtube kanaal kijken naar de Connect Live uitzendingen om een indruk te krijgen van verschillende Connectgroepen. Wil je je aanmelden of heb je nog vragen, stuur dan een email naar connectgroepen@komenzie.nl . We zoeken dan samen naar een passende groep voor jou! 

 

Zit je al bij een Connectgroep maar is deze groep nog niet opgestart of stopt je groep gedurende de vakantie, dan ben je tijdelijk ook van harte welkom in één van de extra Connectgroepen die in de kerk zijn gestart. Zo willen we iedereen de mogelijkheid bieden om in juli en augustus toch samen te kunnen komen, want de kerk zijn we samen! 

Zomerprogramma

Het zomerprogramma in juli en augustus bestaat dus uit samenkomsten in de Connectgroepen, iedere zondag een online dienst en om de week op dinsdagavond een Bible Connect via Livestream, waarin we een Bijbelgedeelte met elkaar bespreken.

We zijn ervan overtuigd dat God deze situatie zal laten meewerken ten goede en ons zal zegenen met creativiteit en nieuwe mogelijkheden om de eenheid binnen de kerk te versterken. Laten we zo samen het Evangelie blijven leven en beleven. Juist in deze tijd hebben wij goed nieuws te brengen en mogen wij het onwankelbare Koninkrijk van God zichtbaar maken in onze samenleving! 

Wij bidden jullie veel kracht, liefde en wijsheid toe in deze bijzondere tijd.

Het Leidersteam en Raad van Bestuurlijke Zaken

Jaap en Jennie Wiersma, Koen en Angela Minderhoud, Ron en Marie-Hélène Polhuijs, Jeffrey en Evelien van der Veeken, Sjoerd en Michelle Vos, Jan-Willem Wiersma, Maarten Spek, Richard Legierse, Erik-Jan Klijn, Dick van Buuren