BIBLECONNECT

De volgende Livestream start dinsdag 11 augustus om 20:00u

Als afwisseling op de ‘Connect Live’ (onze online huisgroep), zullen we om de week een ‘Bible Connect’ via Livestream uitzenden. We gaan dan met elkaar in gesprek met 'Het Woord op tafel’. De avonden worden verzorgd door Hans Kramp, Arie de Paauw en Koen en per keer verschillende tafelgasten. Als vervolg op Pinksteren gaan we ons verdiepen in het Bijbelboek Handelingen, dat ons vertelt hoe door de komst van de Heilige Geest de eerste gemeente ontstaat. Daarbij worden we meegenomen in een avontuurlijk verhaal, waarin de hoofdrolspelers vol van de Heilige Geest zijn en met grote kracht en vrijmoedigheid het ene wonder na het andere meemaken en zo het Evangelie verspreiden over de wereld. Kortom een geweldig Bijbelboek om in de lijn van Pinksteren met elkaar te lezen en bespreken.

We geloven dat Handelingen ook voor vandaag de dag een actuele boodschap bevat en (juist in deze tijd!) ons wil inspireren en motiveren om door en met de Heilige Geest het Evangelie met woord en daad te verkondigen in onze samenleving!

Doe mee en bereid je alvast voor door Handelingen te lezen. Mocht je daarbij al direct vragen hebben, stuur ze dan alvast door naar onderwijs@komenzie.nl.

Ook kun je tijdens de Livestream meepraten en vragen stellen via Whatsapp. We zien er naar uit om samen opgebouwd te worden door Gods Woord en meer kracht van de Heilige Geest te ontvangen!

EERDERE BIBLE CONNECT LIVESTREAMS TERUGKIJKEN

Deel 1: Handelingen 1 t/m 3

Thema: doop in de Heilige Geest

Deel 2: Handelingen 4 t/m 5

Thema: doel en effect van

doop in de Heilige Geest

Deel 3: Handelingen 6 t/m 9

Thema: Bijzondere toespraken en gebeurtenissen

Deel 4: Handelingen 10 t/m 15

Thema: Genade of de Wet?

Deel 5: Handelingen 16 t/m 20

Thema: Op reis met Paulus & waterdoop vs doop in de Heilige Geest